Sprememba je na relaciji Grabrovec, kjer bo zjutraj spet vozil šolski avtobus. Odhod z Grabrovca bo ob 7.15.

IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO

Spoštovani starši,

obveščamo vas, da se bo zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s SARS-CoV-2 pouk v tednu od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020 začasno izvajal prilagojeno in sicer:

 • učenci od 1. do vključno 5. razreda se izobražujejo v šoli,
 • učenci od vključno 6. do 9. razreda se izobražujejo na daljavo (spletne učilnice Microsoft Teams).

Od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020 odpovedujemo vse aktivnosti, načrtovane na lokacijah zunaj šole ter začasno tudi interesne dejavnosti.

IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO

SPLETNE UČILNICE ZA IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO

Pred prvo uporabo morate obvezno aktivirati svoj račun (glej navodila za aktivacijo).

ŠOLSKA ELEKTRONSKA POŠTA ZA UČENCE

Prijavite se z istimi podatki kot pri Microsoft Teams.

Kratka navodila za delo v Microsoft Teams

Kako v Microsoft Teams ODDAM NALOGO

AKTIVACIJA IN PRIJAVA

Navodilo za aktivacijo AAI računa in prijava v Microsoft Teams.

Po aktivaciji je potrebno čakati do 24 ur, da se ustvari novi račun.

Microsoft TEAMS

Vodnik za hitri začetek.

Sprememba gesla na AAI računu

Navodilo za spreminjanje gesla na svojem AAI računu.

Navodila za vstop učencev v šolo

V šolo prihajajo samo zdravi učenci.

Prosimo, da upoštevate naslednje:

 1. V zadnjih 14 dneh ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2.
 2. Otroku ni bila odrejena karantena.
 3. V zadnjih 14 dneh nam zdravnik oz. epidemiološka služba ni priporočila samoizolacije.
 4. Če se bodo pri mojem otroku pojavili zgoraj navedeni znaki/simptomi ali bo potrjena okužba
  s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, bo otrok ostal doma.

Če vaš otrok zboli z zgoraj navedenimi znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, naj ostane doma in omeji stike z drugimi ljudmi. Če je otrok bolan, za nadaljnja navodila pokličite otrokovega izbranega ali dežurnega zdravnika. V primeru potrjene okužbe v družini ali drugega tesnega stika z okuženo osebo boste nadaljnja navodila prejeli od epidemiološke službe.

Priporočamo vam, da otrok omeji stike s starejšimi (npr. s starimi starši) in osebami s pridruženimi kroničnimi boleznimi ali imunskimi pomanjkljivostmi, saj so le-ti bolj ogroženi za težek potek bolezni.

Maske so obvezne za vse učence v avtobusu. V skupnih prostorih šole vsi učenci nosijo maske. Učenci uporabljajo svoje maske.

  Podrobnejša navodila

   

   PRIHOD V ŠOLO

  • Učenci vstopite v šolo skozi glavni in novi vhod, si razkužite roke in pospravite obutev v garderobne omarice.
  • Vsi učenci, ki niste vozači, pridete v šolo 10 minut pred začetkom pouka.
  • Pri vhodu vas bo pričakal dežurni učitelj. Učenci vstopate v šolo posamično, pri tem naj se ohranja varnostna razdalja 1,5 m do 2 m.
  • V vhodni avli se preobujete in odidete v svoj razred k pouku/varstvu vozačev.
  • Starši v šolo ne vstopate.

  ORGANIZACIJA POUKA

  • Pouk se prične ob 8.20 ali ob 7.30 (predura) in poteka po ustaljenem urniku.
  • Pouk poteka v matični učilnici oddelka. Učenci boste ves čas pouka v matični učilnici. Izjema je pouk izbirnih predmetov in interesnih dejavnosti.
  • V učilnici so nameščena razkužila za roke in površine ter plakat s splošnimi higienskimi ukrepi. Velik poudarek bo na umivanju rok ter higieni kašlja.
  • V sanitarije boste učenci odhajali ločeno.
  • Med odmori se zadržujte v svoji učilnici in skrbite za zadostno razdaljo pri stikih s sošolci (1,5 m).
  • Učiteljem se priporoča, da med poukom nosijo zaščitno masko, ko ne morejo zagotoviti ustrezne razdalje.
  • Učenci ste med poukom brez mask. Izven matične učilnice (v avli, na hodnikih) učenci starejši od 12 let uporabljate zaščitne maske. Maske si prinesete od doma.
  • Učenci si šolskih potrebščin in pripomočkov ne izposojate.
  • Pred in po malici/kosilu si obvezno umijete roke. Pred malico boste razkužili mizo in pogrnili prtiček za enkratno uporabo. Po malici vsak učenec pospravi in ponovno razkuži svoj prostor za mizo. Prtičke prinesite s seboj.
  • Priporočamo, da si učenci prinesete v šolo svojo stekleničko/plastenko/bidon za pitje vode. Steklenička naj bo podpisana.
  • Učilnice se bodo zračile večkrat na dan, če bo mogoče ves čas.

  ODHOD DOMOV

  • Po pouku boste učenci usmerjeni domov. V šolskih prostorih je prepovedano zadrževanje.
  • Učenci od 1. do 3. razreda do 13.10 ure odhajajo iz šole skozi novi vhod. Od 13.10 bo novi vhod zaklenjen, vsi učenci gredo domov skozi glavni vhod.

  KOMUNIKACIJA S STARŠI

  • Komunikacija s starši poteka na daljavo.
  • Starši v šolo ne vstopate. Učence, ki so vključeni v PB, počakate pred šolo.

  ŠOLSKI PREVOZI

  Šolski prevozi so organizirani po ustaljenem voznem redu.

  Učenci vozači naj v avtobusu upoštevajo varnostna in higienska priporočila:

  • ko čakajo in vstopajo v vozilo, naj bo med njimi ustrezna razdalja (1,5 m),
  • ves čas prevoza naj nosijo masko, ki prekrije nos in usta,
  • med nošenjem naj se maske ne dotikajo,
  • pred vstopom v vozilo in ob izstopu si razkužijo roke,
  • maske za avtobus zagotovite starši, razkužilo pa prevoznik,
  • v vozilu naj se usedejo narazen, če je le možno,
  • čim manj naj se dotikajo katerekoli površine v vozilu,
  • po prihodu v šolo si bodo temeljito razkužili/umili roke.
  Podaljšano bivanje - spremenjen režim prevzema otrok

  Zaradi ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja koronavirusa, z letošnjim šolskim letom uvajamo nov režim prevzema otrok iz podaljšanega bivanja. Starši boste svoje otroke lahko prevzeli samo na glavnem vhodu ob naslednjih terminih:  

  • od 13.15  do 13.30 
  • od 14.15  do 14.30
  • kadarkoli po 15. uri.

  Če bo otrok domov odhajal sam, gre iz podaljšanega bivanja ob uri, ki mu jo določite vi.  

  Prosimo vas, da način odhoda domov in uro napišete na list, ki ga bo vaš otrok prejel 1. šolski dan. 

  Zaključek literarnega natečaja Moja rodna domovina

  Zaključek literarnega natečaja Moja rodna domovina

  V torek, 24. 4. 2018, sva se učenka 9. c-razreda Daša Popovič in učiteljica Helena Kostelec udeležili svečanega zaključka literarnega natečaja Moja rodna domovina, ki ga je že deseto leto razpisala OŠ Vič iz Ljubljane v sodelovanju z Združenjem veteranov 90-91 mesta...

  več...
  Hladilna skrinja

  Hladilna skrinja

  Peti razredi smo se v ponedeljek, torek in sredo imeli tehniški dan. Izdelali smo si hladilno skrinjo. Najprej smo ponovili znanje o prevodnikih in izolatorjih. Nato smo poslušali navodila kako se to dela. V zvezek smo si narisali mere kartona, stiropora in zapisali...

  več...
  Ekskurzija v Salzburg

  Ekskurzija v Salzburg

  V petek, 20. 4. 2018, smo se učenci izbirnih predmetov nemščina, poskusi v kemiji in kemija v življenju odpravili na celodnevno ekskurzijo v Salzburg. Ob 5. uri zjutraj smo se z glavne avtobusne postaje in s šolskega postajališča Pungart odpeljali proti avstrijski...

  več...
  Ekskurzija po dinarsko kraškem svetu

  Ekskurzija po dinarsko kraškem svetu

  V četrtek, 19.4.2018, smo peti razredi bili na ekskurziji. Najprej smo si ogledali Cerkniško jezero na filmu in na maketi. Zanimivo je bilo, kako je voda bruhala iz lukenj in spet izginila v brezna. Tam smo si pojedli in si kupili kakšen spominek in sladoled. Najlepše...

  več...
  Dan eksperimentov

  Dan eksperimentov

  Peti razredi smo prejšnji teden preživeli prav vznemirljiv tehniški dan. Delali smo eksperimente. Bilo jih je osem. Dva smo naredili skupaj z učiteljico, ostale pa smo delali smi po skupinah. Prvi poskus je bil pretakanje vode iz nižjega lončka v višjega. Ugotovili...

  več...
  OD LEBICE DO KRUPE

  OD LEBICE DO KRUPE

  V sredo, 18. 4. 2018, smo imeli učenci šestih razredov naravoslovni dan. Šli smo po poti »Od Lebice do Krupe«. Zjutraj smo se zbrali na Pungartu in se z avtobusom odpeljali do začetka te poti. Tam smo dobili učne liste, ki smo jih izpolnjevali na štirih postajah. Prva...

  več...
  CŠOD Kranjska Gora, 2. dan

  CŠOD Kranjska Gora, 2. dan

  V torek smo se zjutraj po zajtrku odpravili na dejavnosti, pri katerih smo bili razdeljeni v tri skupine. Odšli smo v gozd, Zgornjesavsko dolino in naravni rezervat Zelenci. Na poti v Zelence smo se pogovarjali o rekah v okolici Kranjske Gore. Učiteljica Barbara nam...

  več...
  CŠOD Kranjska Gora, 1. dan

  CŠOD Kranjska Gora, 1. dan

  V ponedeljek, 16. 4. 2018, smo se sedmošolci odpravili v Kranjsko Goro v šolo v naravi. Odpravili smo se že ob 7.30. Pot je bila dolga in vmes smo naredili en postanek za malico. Ko smo prispeli v dom, smo se z vodjo doma pogovorili o pravilih in se nastanili v sobe....

  več...