Sprememba je na relaciji Grabrovec, kjer bo zjutraj spet vozil šolski avtobus. Odhod z Grabrovca bo ob 7.15.

Napovedujemo …

ZBIRALNO AKCIJO ODPADNEGA PAPIRJA

Naša šola že vrsto let skrbi za varovanje okolja, med drugim tudi tako, da dvakrat letno organiziramo akcijo zbiranja odpadnega papirja. Z zbiranjem papirja želimo opozoriti na problematiko ravnanja z odpadki in poudariti pomen ločenega zbiranja odpadkov.

Čeprav je cena papirja drastično padla, upamo, da bomo lahko s sredstvi, ki bodo zbrana s pomočjo papirja, poravnali del stroškov za vse učence, ki nastanejo z določenimi prevozi, vstopnicami in solidarnostnimi akcijami. Želimo si tudi urediti šolsko okolico, posaditi drevo ali rožice, zato nam bodo tudi tu prav prišla zbrana sredstva.

Akcija bo predvidoma v tednu od 5. do 9. oktobra 2020. Papirja ne bomo prinašali v šolo, ampak ga bomo odlagali v zabojnik, ki bo stal pred šolo. V primeru dežja bomo akcijo prestavili na bolj ugodno vreme.  

Za sodelovanje pri zbiralni akciji se vam lepo zahvaljujemo!

Odpadni papirji naj ne postanejo smeti – dajmo jim možnost ponovne uporabe.

Ločujemo, zbiramo, varujemo.

Obvestilo v zvezi z novimi ukrepi (SARS-CoV-2) – odlok vlade z dne 18. 9. 2020

Od ponedeljka, 21. 9. 2020 so v veljavi novi preventivni ukrepi. Med dodatne ukrepe sodi obvezna uporaba obraznih mask (ali druge zaščite ust in nosu) za učence in učitelje od 7. razreda dalje, ko pri izvajanju učnega procesa ni mogoče zagotoviti 1,5 m medsebojne razdalje.

Navodila za vstop učencev v šolo

V šolo prihajajo samo zdravi učenci.

Prosimo, da upoštevate naslednje:

 1. V zadnjih 14 dneh ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2.
 2. Otroku ni bila odrejena karantena.
 3. V zadnjih 14 dneh nam zdravnik oz. epidemiološka služba ni priporočila samoizolacije.
 4. Če se bodo pri mojem otroku pojavili zgoraj navedeni znaki/simptomi ali bo potrjena okužba
  s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, bo otrok ostal doma.

Če vaš otrok zboli z zgoraj navedenimi znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, naj ostane doma in omeji stike z drugimi ljudmi. Če je otrok bolan, za nadaljnja navodila pokličite otrokovega izbranega ali dežurnega zdravnika. V primeru potrjene okužbe v družini ali drugega tesnega stika z okuženo osebo boste nadaljnja navodila prejeli od epidemiološke službe.

Priporočamo vam, da otrok omeji stike s starejšimi (npr. s starimi starši) in osebami s pridruženimi kroničnimi boleznimi ali imunskimi pomanjkljivostmi, saj so le-ti bolj ogroženi za težek potek bolezni.

Maske so obvezne za vse učence v avtobusu. V skupnih prostorih šole vsi učenci nosijo maske. Učenci uporabljajo svoje maske.

  Podrobnejša navodila

   

   PRIHOD V ŠOLO

  • Učenci vstopite v šolo skozi glavni in novi vhod, si razkužite roke in pospravite obutev v garderobne omarice.
  • Vsi učenci, ki niste vozači, pridete v šolo 10 minut pred začetkom pouka.
  • Pri vhodu vas bo pričakal dežurni učitelj. Učenci vstopate v šolo posamično, pri tem naj se ohranja varnostna razdalja 1,5 m do 2 m.
  • V vhodni avli se preobujete in odidete v svoj razred k pouku/varstvu vozačev.
  • Starši v šolo ne vstopate.

  ORGANIZACIJA POUKA

  • Pouk se prične ob 8.20 ali ob 7.30 (predura) in poteka po ustaljenem urniku.
  • Pouk poteka v matični učilnici oddelka. Učenci boste ves čas pouka v matični učilnici. Izjema je pouk izbirnih predmetov in interesnih dejavnosti.
  • V učilnici so nameščena razkužila za roke in površine ter plakat s splošnimi higienskimi ukrepi. Velik poudarek bo na umivanju rok ter higieni kašlja.
  • V sanitarije boste učenci odhajali ločeno.
  • Med odmori se zadržujte v svoji učilnici in skrbite za zadostno razdaljo pri stikih s sošolci (1,5 m).
  • Učiteljem se priporoča, da med poukom nosijo zaščitno masko, ko ne morejo zagotoviti ustrezne razdalje.
  • Učenci ste med poukom brez mask. Izven matične učilnice (v avli, na hodnikih) učenci starejši od 12 let uporabljate zaščitne maske. Maske si prinesete od doma.
  • Učenci si šolskih potrebščin in pripomočkov ne izposojate.
  • Pred in po malici/kosilu si obvezno umijete roke. Pred malico boste razkužili mizo in pogrnili prtiček za enkratno uporabo. Po malici vsak učenec pospravi in ponovno razkuži svoj prostor za mizo. Prtičke prinesite s seboj.
  • Priporočamo, da si učenci prinesete v šolo svojo stekleničko/plastenko/bidon za pitje vode. Steklenička naj bo podpisana.
  • Učilnice se bodo zračile večkrat na dan, če bo mogoče ves čas.

  ODHOD DOMOV

  • Po pouku boste učenci usmerjeni domov. V šolskih prostorih je prepovedano zadrževanje.
  • Učenci od 1. do 3. razreda do 13.10 ure odhajajo iz šole skozi novi vhod. Od 13.10 bo novi vhod zaklenjen, vsi učenci gredo domov skozi glavni vhod.

  KOMUNIKACIJA S STARŠI

  • Komunikacija s starši poteka na daljavo.
  • Starši v šolo ne vstopate. Učence, ki so vključeni v PB, počakate pred šolo.

  ŠOLSKI PREVOZI

  Šolski prevozi so organizirani po ustaljenem voznem redu.

  Učenci vozači naj v avtobusu upoštevajo varnostna in higienska priporočila:

  • ko čakajo in vstopajo v vozilo, naj bo med njimi ustrezna razdalja (1,5 m),
  • ves čas prevoza naj nosijo masko, ki prekrije nos in usta,
  • med nošenjem naj se maske ne dotikajo,
  • pred vstopom v vozilo in ob izstopu si razkužijo roke,
  • maske za avtobus zagotovite starši, razkužilo pa prevoznik,
  • v vozilu naj se usedejo narazen, če je le možno,
  • čim manj naj se dotikajo katerekoli površine v vozilu,
  • po prihodu v šolo si bodo temeljito razkužili/umili roke.
  Podaljšano bivanje - spremenjen režim prevzema otrok

  Zaradi ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja koronavirusa, z letošnjim šolskim letom uvajamo nov režim prevzema otrok iz podaljšanega bivanja. Starši boste svoje otroke lahko prevzeli samo na glavnem vhodu ob naslednjih terminih:  

  • od 13.15  do 13.30 
  • od 14.15  do 14.30
  • kadarkoli po 15. uri.

  Če bo otrok domov odhajal sam, gre iz podaljšanega bivanja ob uri, ki mu jo določite vi.  

  Prosimo vas, da način odhoda domov in uro napišete na list, ki ga bo vaš otrok prejel 1. šolski dan. 

  DOSTOP DO NOVIH SPLETNIH UČILNIC

  AKTIVACIJA IN PRIJAVA

  Navodilo za aktivacijo AAI računa in prijava v Microsoft Teams.

  Po aktivaciji je potrebno čakati do 24 ur, da se ustvari novi račun.

  Sprememba gesla na AAI računu

  Navodilo za spreminjanje gesla na svojem AAI računu.

  Microsoft TEAMS

  Vodnik za hitri začetek.

  DOSTOP DO SPLETNIH UČILNIC

  Pred prvo uporabo morate obvezno aktivirati svoj račun (glej navodila za aktivacijo).

  CŠOD – Radenci 7.b

  CŠOD – Radenci 7.b

  Bela krajina leži na jugovzhodnem delu Slovenije, kjer se stikata dinarski in belokranjski plitvi kras. Skrivnostno kraško podzemlje skriva številne kraške jame z različnimi živalskimi vrstami. Izvor imena pripisujejo belim brezam, ki so jih polne planjave, ali pa...

  več...
  CŠOD Radenci 7. a in 7. c

  CŠOD Radenci 7. a in 7. c

  Sreda, 23. 3. 2016 V sredo, 23. 3. 2016, smo se učenci 7. A in 7. C-razreda odpravili v CŠOD Radenci. Na poti do doma smo se ustavili v Pustem Gradcu, na domačiji Klepec. To je najsevernejši del Krajinskega parka Lahinja. Tam smo si ogledali Klepčev mlin in žago....

  več...
  Dan šole

  Dan šole

  V petek, 18. 3. 2016, smo imeli dan šole. Letošnja tema je bila Zdravo življenje za aktivno učenje. Učenci in učitelji smo pripravili prireditev za naše starše in ostale goste. Ko smo se predstavili, smo vse gledalce povabili , da si ogledajo točke zdravja. Na vsaki...

  več...
  CŠOD 2. razred

  CŠOD 2. razred

  Učenci 2. razreda OŠ Metlika in POŠ Suhor so bili v šoli v naravi v domu Lipa v Črmošnjicah od 16. 3. do 18. 3. 2016. V pestrem in zanimivem programu so spoznali učno pot Divji potok, življenje ob potoku, postavljali so mlinčke in splave, spoznavali težo teles,...

  več...
  Območno srečanje Gledaliških skupin Bele krajine 2016

  Območno srečanje Gledaliških skupin Bele krajine 2016

  V sredo, 16. 3. 2016, smo se z gledališkim krožkom odpravili v Semič, kjer smo zaigrali komedijo Kralj v časopisu. Kralja je igral Urban Kočevar, kraljico Ajda Matjašič, slugo Pepija je igrala Daša Popovič, Špela Vraničar je bila sobarica Vika. Vita Vinski in Maša...

  več...
  Projekt Branje brez meja

  Projekt Branje brez meja

  V tem (še) prehladnem spomladanskem času smo se učenci 9. razreda pri učiteljici Nini Bradica odločili, da se bomo skupaj zabavali ob dogodivščinah najstnice Zlatke iz romana hrvaške pisateljice Sanje Pilić Sem se zaljubila? Projekt, ki smo se ga s tem udeležili, se...

  več...
  Revija Tamburaških skupin

  Revija Tamburaških skupin

  V nedeljo, 13. 3. 2016, je bila v Kulturnem centru v Semiču revija Tamburaških skupin Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Nastopilo je 6 orkestrov, med njimi tudi tamburaški orkester OŠ Metlika. Tamburaši so, kljub temu, da so bili najmlajši med vsemi nastopajočimi,...

  več...
  Regijski Otroški parlament

  Regijski Otroški parlament

  V četrtek, 10. 3, se je učenec Karlo Janjac iz 9. c udeležil regijskega Otroškega parlamenta, ki je potekal v Novem mestu. Kljub izrednemu trudu, ki ga je vložil v debato, se mu ni uspelo uvrstiti na državni parlament. Karlu čestitamo za uspešno zastopanje OŠ Metlika....

  več...
  Šestošolci na smučanju

  Šestošolci na smučanju

  V ponedeljek, 7. marca 2016, smo se učenci 6. razreda z avtobusi odpeljali na Pohorje, saj se je začela tridnevna šola  v naravi. Odhod smo imeli že ob 6. uri, zato smo bili ob devetih že tam. Prebivali smo v hotelu Jakec. Okrog 10. ure se je pričelo pomerjanje...

  več...
  Šolsko plesno tekmovanje – ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL

  Šolsko plesno tekmovanje – ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL

  5. marca 2016 smo v B in C starostni kategoriji dobili naj plesalko oz. naj plesni par šole. Starostne kategorije so : A kategorija – 1. do 3. razred = plesalo 41 plesalcev. B kategorija – 4. do 6. razred = tekmovalo 20 plesalk  + 7 plesnih parov. C kategorija – 7. do...

  več...