150-letnica ustanovitve požarne brambe na Slovenskem

V letošnjem šolskem letu smo si zadali, da tudi na naši šoli obeležimo pomemben mejnik gasilstva, pomemben za slovensko gasilstvo kot za Metliko, saj je ravno PGD Metlika najstarejše gasilsko društvo v Sloveniji in letos praznuje 150-letnico.

Aktivnosti, ki smo jih načrtovali v mesecu oktobru, ki je tudi mesec požarne varnosti, so bile:

 • Skupaj z Društvom prijateljev mladine Metlika, s Slovenskim gasilskim muzejem, GZ Metlika, PGD Metlika in Občino Metlika smo izvedli kviz: »150 let gasilstva na Slovenskem« za 4. in 5. razrede osnovne šole.
 • Učitelja Janko Strahinič in Bojan Vukšinič sta pripravila predstavitev knjige o 150 letih delovanja PGD Metlika za učence 7., 8. in 9. razredov.
 • 4. in 5. razredi so obiskali Slovenski gasilski muzej in PGD Metlika.
 • Mentor DMG-ja na OŠ Metlika in OŠ Suhor Tomaž Žugelj je učencem 6. razredov predstavil delovanje krožka DMG.
 • Za učence 1. do 3. razreda smo izvedli igrico Kako so Metličani ustanovili požarno brambo, pod vodstvom Vlatke Maček in Denisa Spudiča.
 • V spodnji avli OŠ Metlika smo postavili razstavo likovnih in literarnih del iz vseslovenskega natečaja »Gasilci, na pomoč!«
 • Izvedli smo evakuacijsko vajo celotne šole.
 • Učenci PŠ Suhor so bili na gasilskem kvizu, likovno so ustvarjali, pisali pesmi, plakate, obiskali so Gasilski muzej Metlika, obiskali so gasilski dom na Suhorju, in na šoli uredili stenčas.

DAN ŠOLE

 1. Ogled razstave likovnih in literarnih del iz vseslovenskega natečaja »Gasilci, na pomoč!«, in projekcija ter predstavitev knjige o 150 letih delovanja PGD Metlika.
 2. Kratka kulturna prireditev – 15 minut.
 3. Predstavitev vaje državnih prvakov PGD Lokvica, predstavitev DMG-ja in PGD Metlika. (Tomaž Žugelj in gasilci PGD Metlika in PGD Lokvica).

ZAPISAL: Tomaž Žugelj

Dostopnost