Svet staršev

Svet staršev je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih.

Dokumenti

datoteka_20x20 Poslovnik sveta staršev

    Zapisnik seje Sveta staršev – 24. 9. 2019

    Zapisnik seje Sveta staršev – 9. 12. 2019

 

Na šoli, poleg vhoda v administrativne prostore, se nahaja poštni nabiralnik, ki so ga postavili predstavniki Sveta staršev.

V njem se bodo zbirala vaša mnenja o aktualni problematiki na šoli. O mnenjih bomo razpravljali na pedagoški konferenci in na sestankih strokovnih aktivov ter vas o zaključkih redno obveščali na spletnih straneh šole ali na sestankih Sveta staršev.

Željka Janjac, ravnateljica

Dostopnost