Roditeljski sestanki in govorilne ure

Šolsko leto 2020 / 2021

0Govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo na daljavo oziroma po telefonu ali prek računalniške oziroma prek videopovezav. Le izjemoma lahko govorilne ure potekajo v šoli ob doslednem upoštevanju vseh higienskih ukrepov. (Model B-OŠ)«

Vir: Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covid-19, Modeli in priporočila, MIZŠ, avgust 2020, str. 31

 

Govorilne ure

Enkrat tedensko bodo razredniki in učitelji dosegljivi v dopoldanskem času na tel. št. 07 36 91 172.

 

ODDELEK RAZREDNIK GOVORILNE URE V DOPOLDANSKEM ČASU

 

e-pošta

1.a Andreja Mušič sreda, 7.30-8.00 andreja.music@osmetlika.si
1.b Darinka Vrlinič torek, 7.30-8.00 darinka.vrlinic@osmetlika.si
1.c Martina Štukelj torek, 7.30-8.15 martina.stukelj@osmetlika.si
1.d Anita Peršič petek, 7.30-8.00 anita.persic@osmetlika.si
2.a Mirjana Malenšek petek, 7.30-8.15 mirjana.malensek@osmetlika.si
2.b Mirjana Bahorić petek, 7.30-8.00 mirjana.bahoric@osmetlika.si
2.c Katja Banovec Vrviščar torek, 9.30-10.00 katja.banovec@osmetlika.si
2.d Tanja Cvelbar četrtek, 11.15-11.45 tanja.cvelbar@osmetlika.si
3.a Darja Žugelj torek, 10.30-11.00 darja.zugelj@osmetlika.si
3.b Urška Delkot petek, 10.15-11.00 urska.delkot@osmetlika.si
3.c Maja Kočevar petek, 9.25-10.10 maja.kocevar@osmetlika.si
4.a Marina Janjac četrtek, 10.15-11.00 marina.janjac@osmetlika.si
4.b Petra Jerman sreda, 10.15-11.00 petra.jerman@osmetlika.si
4.c Emilija Klopčič torek, 11.10-11.55 emilija.klopcic@osmetlika.si
5.a Tomaž Žugelj petek, 8.20-9.05 tomaz.zugelj@osmetlika.si
5.b Jasmina Štampfelj petek, 8.20-9.00 jasmina.stampfelj@osmetlika.si
5.c Tanja Vraničar torek, 9.25-10.10 tanja.vranicar@osmetlika.si
5.d Ana Banovec četrtek, 10.15-11.00 ana.banovec@osmetlika.si
6.a Darja Juršič Fir petek, 8.20-9.00 darja.jursic@osmetlika.si
6.b Mojca Vraničar ponedeljek, 12.10-12.40 mojca.vranicar@osmetlika.si
6.c Helena Kostelec ponedeljek, 12.00-12.40 helena.kostelec@osmetlika.si
7.a Alida Malešič Orlič torek, 8.20-9.00 alida.malesic@osmetlika.si
7.b Špela Cimerman Hudopisk petek, 8.20-8.50 spela.cimerman@osmetlika.si
8.a Irina Kolar četrtek, 8.20-9.00 irina.kolar@osmetlika.si
8.b Matej Pezdirc ponedeljek, 11.10-11.55 matej.pezdirc@osmetlika.si
8.c Vojko Spudić petek, 10.15-10.45 vojko.spudic@osmetlika.si
9.a Bojan Vukšinič četrtek, 11.15-11.45 bojan.vuksinic@osmetlika.si
9.b Petra Kostelec četrtek, 9.30-10.00 petra.kostelec@osmetlika.si

 

 

UČITELJ GOVORILNE URE V DOPOLDANSKEM ČASU

 

e-pošta

Maja Jelerčič Jesih ponedeljek, 9.10-9.40 maja.jelercic@osmetlika.si
Barbara Cesar ponedeljek, 12.00-12.40 barbara.cesar@osmetlika.si
Urška Dragovan sreda, 8.20-9.05 urska.dragovan@osmetlika.si
Stanislava Panjan ponedeljek, 9.20-10.10 stanislava.panjan@osmetlika.si
Danica Fabac ponedeljek, 10.15-11.00 danica.fabac@osmetlika.si
Barbara Forstner sreda, 12.00-12.45 barbara.forstner@osmetlika.si
Tončka Gerkšič ponedeljek, 8.20-9.05 toncka.gerksic@osmetlika.si
Jože Vraničar petek, 7.30-8.10 joze.vranicar@osmetlika.si
Mojca Kobe petek, 7.30-8.10 mojca.kobe@osmetlika.si
Duška Konda četrtek, 11.15-11.55 duska.konda@osmetlika.si
Slavko Orlič četrtek, 10.20-10.50 slavko.orlic@osmetlika.si
Andi Jambrošić petek, 7.30-8.10 andi.jambrosic@osmetlika.si
Barbara Čadonič torek, 11.10-11.40 barbara.cadonic@osmetlika.si
Nina Bradica sreda, 8.20-8.50 nina.bradica@osmetlika.si
Marija Dragičević ponedeljek, 9.25-10.10 marija.dragicevic@osmetlika.si
Vlatka Maček petek, 7.30-8.00 vlatka.macek@osmetlika.si
Špela Slanc petek, 9.45-10.15 spela.slanc@osmetlika.si
Anja Dragovan Kopinič sreda, 7.00-8.00 anja.dragovan@osmetlika.si
Lidija Peršič torek, 12.00-12.45 lidija.persin@osmetlika.si
Nadja Videtič ponedeljek, 9.25-10.10 nadja.videtic@osmetlika.si
Duška Vlašič sreda, 11.10-11.55 duska.vlasic@osmetlika.si
Sonja Lahjner četrtek, 9.40-10.10 sonja.lahajner@osmetlika.si
Jasmina Nedanovski ponedeljek, 11.10-11.55 jasmina.nedanovski@osmetlika.si
Janja Štefanič Guštin petek, 11.00-11.30 janja.stefanic@osmetlika.si
Janez Željko ponedeljek, 9.25-10.10 janez.zeljko@osmetlika.si