Roditeljski sestanki in govorilne ure

Šolsko leto 2022 / 2023

Roditeljski sestanki

12. 9. 2022 – predavanje za starše ob 17. uri (Miha Kramli: Radosti in pasti nove tehnologije) in oddelčni

13. 2. 2023 – predavanja po triletjih in oddelčni

 

Govorilne ure

Govorilne ure so praviloma drugi ponedeljek v mesecu od 16. do 18. ure. Enkrat tedensko bodo razredniki in učitelji dosegljivi v dopoldanskem času na tel. št. 07 36 91 172.

  • 10. oktober
  • 14. november
  • 12. december
  • 9. januar
  • 13. marec
  • 11. april
  • 8. maj

GOVORILNE URE V DOPOLDANSKEM ČASU

 

 

 

RAZREDNIK

 

e-pošta

1.a Andreja Mušič ponedeljek,7.30-8.00 andreja.music@osmetlika.si
1.b Darinka Vrlinič ponedeljek,7.30-8.00 darinka.vrlinic@osmetlika.si
1.c Martina Štukelj ponedeljek,7.30-8.00 martina.stukelj@osmetlika.si
2.a Mirjana Malenšek ponedeljek, 11.15-11.45 mirjana.malensek@osmetlika.si
2.b Ana Vovko ponedeljek, 11.15-11.45 ana.vovko@osmetlika.si
2.c Tanja Cvelbar četrtek, 9.30-10.00 tanja.cvelbar@osmetlika.si
3.a Katja Banovec Vrviščar sreda, 10.15-10.45 katja.banovec@osmetlika.si
3.b Darja Žugelj sreda, 11.15-11.45 darja.zugelj@osmetlika.si
3.c Urška Delkot petek, 9.30-10.00 urska.delkot@osmetlika.si
3.d Maja Kočevar petek, 9.30-10.00 maja.kocevar@osmetlika.si
4.a Marina Janjac četrtek, 10.15-10.45 marina.janjac@osmetlika.si
4.b Anita Peršič Sreda, 10.15-11.00 anita.persic@osmetlika.si
4.c Emilija Klopčič petek, 10.15-11.00 emilija.klopcic@osmetlika.si
5.a Tomaž Žugelj sreda, 9.30-10.00 tomaz.zugelj@osmetlika.si
5.b Jasmina Štampfelj sreda, 9.30-10.00 jasmina.stampfelj@osmetlika.si
5.c Tanja Vraničar ponedeljek, 11.15-11.45 tanja.vranicar@osmetlika.si
5.d Ana Gerzetič torek, 11.15-11.45 ana.gerzetic@osmetlika.si
6.a Petra Kostelec sreda, 8.30-9.00 petra.kostelec@osmetlika.si
6.b Sonja Lahajner četrtek, 11.15-11.45 sonja.lahajner@osmetlika.si
6.c Nina Jakovac ponedeljek, 8.30-9.00 nina.jakovac@osmetlika.si
7.a Marija Dragičević petek, 9.25-10.10 marija.dragicevic@osmetlika.si
7.b Nina Bradica torek, 12.05-12.35 nina.bradica@osmetlika.si
7.c Janez Željko ponedeljek, 9.30-10.00 janez.zeljko@osmetlika.si
8.a Darja Juršič Fir sreda, 10.30-11.00 darja.jursic@osmetlika.si
8.b Helena Kostelec torek, 10.15-10.45 helena.kostelec@osmetlika.si
9.a Alida Malešič Orlič sreda, 10.15-10.45 alida.malesic@osmetlika.si
9.b Špela Cimerman Hudopisk petek, 8.20-8.50 spela.cimerman@osmetlika.si

 

UČITELJ

 

 

e-pošta

Maja Schweiger

sreda, 9.25-10.10

maja.schweiger@osmetlika.si

Barbara Cesar

torek, 12.00-12.30

barbara.cesar@osmetlika.si

Urška Dragovan

torek, 12.00-12.45

urska.dragovan@osmetlika.si

Danica Fabac

sreda, 8.30-9.00

danica.fabac@osmetlika.si

Barbara Forstner

sreda, 9.25-10.10

barbara.forstner@osmetlika.si

Tončka Gerkšič

petek, 8.20-8.50

toncka.gerksic@osmetlika.si

Jože Vraničar

ponedeljek, 9.25-10.10

joze.vranicar@osmetlika.si

Mojca Kobe

torek, 7.30-8.00

mojca.kobe@osmetlika.si

Slavko Orlič

torek, 10.15-10.45

slavko.orlic@osmetlika.si

Andi Jambrošić

petek, 7.30-8.00

andi.jambrosic@osmetlika.si

Barbara Čadonič

četrtek, 12.00-12.30

barbara.cadonic@osmetlika.si

Bojan Vukšinič

ponedeljek, 7.30-8.10

bojan.vuksinic@osmetlika.si

Vlatka Maček

petek, 7.30-8.00

vlatka.macek@osmetlika.si

Špela Slanc

ponedeljek, 7.30-8.00

spela.slanc@osmetlika.si

Anja Dragovan Kopinič

ponedeljek, 9.30-10.00

anja.dragovan@osmetlika.si

Duška Vlašič

torek, 11.10-11.55

duska.vlasic@osmetlika.si

Jasmina Nedanovski

torek, 11.00-11.30

jasmina.nedanovski@osmetlika.si

Janja Štefanič Guštin

torek, 8.30-9.00

janja.stefanic@osmetlika.si

Mojca Vraničar

sreda, 10.15-10.45

mojca.vranicar@osmetlika.si

Ana Logar

ponedeljek, 9.30-10.00

ana.logar@osmetlika.si

Lidija Peršin

torek, 13.00-13.30

lidija.persin@osmetlika.si

Irina Kolar

torek, 8.20-9.50

irina.kolar@osmetlika.si

Matej Pezdirc

torek, 10.15-11.00

matej.pezdirc@osmetlika.si

Vojko Spudić

petek, 11.10-11.55

vojko.spudic@osmetlika.si

Nives Bradica

torek, 10.30-11.00

nives.bradica@osmetlika.si

 

Dostopnost