Roditeljski sestanki in govorilne ure

Šolsko leto 2020/2021

»Govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo na daljavo oziroma po telefonu ali prek računalniške oziroma prek videopovezav. Le izjemoma lahko govorilne ure potekajo v šoli ob doslednem upoštevanju vseh higienskih ukrepov. (Model B-OŠ)«

Vir: Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covid-19, Modeli in priporočila, MIZŠ, avgust 2020, str. 31

 

GOVORILNE URE

Govorilne ure so praviloma drugo sredo v mesecu od 14. do 16. ure. Enkrat tedensko bodo učitelji dosegljivi v dopoldanskem času na tel. št. 07 30 50 038.

 

 

 

14. oktober 2020

11. november 2020

16. december 2020

13. januar 2021

10. marec 2021

14. april 2021

12. maj 2021