Na današnji dan, pred 30 leti, je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela Konvencijo o otrokovih pravicah, ki temelji na štirih načelih: nediskriminacija, korist otroka, pravica do preživetja in zaščite ter pravica do soudeležbe.

Na šoli smo se spoznavanja otrokovih pravic lotili zelo različno. V vsakem oddelku je obešen plakat s poenostavljenimi otrokovimi pravicami. Pri rednih in razrednih urah smo se pogovarjali, risali otrokove pravice in zapisovali misli (otrok otroku). Danes pa smo na šolskem radiu poslušali deklamacijo Pavčkove pesmi Naše pravice, izdelovali modre pentlje kot simbol ozaveščanja o zlorabi otrok. Z izdelki učencev smo oblikovali stenčas. Učitelji pa so se priključili Unicefovi akciji GoBlue (Postanite modri za vsakega otroka – gre za simbolično podporo za otroke po svetu).


Dostopnost