V sredo, 4. 12. 2019, smo imeli na šoli tradicionalno tržnico srednjih šol. Svoje programe so predstavile: Srednja šola Črnomelj, Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola, Srednja zdravstvena in kemijska šola, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija, Srednja strojna šola, Ekonomska šola, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija, Srednja šola za gostinstvo in turizem in Gimnazija Novo mesto. Predstavljen je bil tudi projekt Prehod mladih s posebnimi potrebami na trg dela.

Dostopnost