16. 9.–22. 9. 2020

V sklopu Evropskega tedna mobilnosti (ETM) smo na naši šoli izvedli kar nekaj dejavnosti.

Spodbujali smo učence k uporabi varnejših šolskih poti, k čistejši izbiri trajnostnega načina prihajanja v šolo. Z zaporo dovoza do šole smo omogočili učencem varnejši korak pred šolo in opozarjali na nevarnost avtomobilov pred šolskim vhodom.

Letošnji slogan ETM se glasi »Izberi čistejši način prevoza«. Na to temo so učenci ustvarjali v sklopu pouka in dodatnih obšolskih aktivnostih in se udeležili nešteto dogodkov:

 • Učenci so se udeležili slikarskega extempora na temo urbanega prostora – »Trge ljudem«. Razstava je na ogled 22. 9. 2020 na Mestnem trgu v Metliki.
 • Prvošolci so se udeležili različnih delavnic v sklopu projekta »Parkirni dan« na Mestnem trgu. Prisluhnili so pravljicam, ustvarjali in se gibali. Organizatorji so bili: Ljudska knjižnica Metlika, Hiša sadeži družbe Metlika in Zdravstveni dom Metlika. Ob tej priložnosti se vsem organizatorjem zahvaljujejo, saj so jim čudovito popestrili dan.
 • Drugošolci so imeli športni dan. Pot jih je vodila po stranskih ulicah Metlike, vse do igrišča v Rosalnicah, kjer so se v sklopu akcije »Obudimo igrišča v občini« preizkusili v različnih športnih igrah.
 • 3. razredi so pri pouku spoznavanje okolja spoznavali oblike trajnostnega načina prihoda v šolo in likovno ustvarjali.
 • 4. razredi so likovno ustvarjali s kredami na površinah namenjenih pešcem. Sprehodili so se tudi po mestu in obiskali mlade ustvarjalce likovnega extempora v Metliki.
 • 5. razredi so sodelovali v programu Jumicar, kjer so ponovili o varnosti pešcev v prometu in se preizkusili v vožnji na poligonu z avtomobilčki na akumulator. Ustvarili so tudi stenčas ob glavnem vhodu šole.
 • V okviru pouka TIT so se učitelji tehnike v 6., 7. in 8. razredu z učenci pogovarjali o varnosti v prometu ter izvedli prometni kviz, ki so ga izvedli s pomočjo računalniške aplikacije Kahoot.
 • Športni pedagogi so z učenci predmetne stopnje organizirali različne pohode in s tem spodbujali učence k aktivnemu načinu življenja in se priključili tudi evropskemu tednu športa. Pri uri športa so učenci tekli v šolski okolici in s pomočjo mobilne aplikacije izmerili dolžino teka. Izvedli so tudi športni dan s spustom po reki Kolpi, kjer so učenci veslali in se rekreirali. Učenke 9. b razreda so opravile športni izziv: od doma (Drašiči) do šole so potovale s kolesi in merile čas in dolžino poti.
 • Prometni krožek se je vključil v raziskovanje potovalnih navad učencev in štetje prometa pred šolo. Aktivnost se bo nadaljevala še po tednu ETM.
 • Pri podaljšanem bivanju so se učenci pogovarjali o čistejšem načinu prevoza ter ustvarjali s kredami pred šolo in v njeni okolici.
 • Pri razrednih urah so učitelji z učenci spregovorili o varnih in nevarnih šolskih poteh, zapisali svoja opažanja glede dejanskega stanja in izrazili željo po spremembah. Učence so razredniki spodbujali k varnejšemu in trajnostnemu ter čistejšemu izboru načina prihoda v šolo.
Dostopnost