Za učence 3. in 4. razreda smo organizirali tehniški dan na daljavo Bela krajina se predstavi s CŠOD Lipa.

Ob IKT gradivu so učenci spoznavali kulturne in naravne (kraške pojave, steljnike) znamenitosti Bele krajine. Določili so  lego pokrajine, spoznali, kako je dobila ime ter večje kraje. Spoznali endemita, črno človeško ribico – črnega močerila. Samostojno delo je vsebovalo  obvezne in izbirne naloge: križanka o Beli krajini, črkovna križanka, belokranjska pisanica, raziskovanje narečnih besed, knjižno kazalo z vzorcem belokranjskih vezenin, preprosto gudalo,  fotozgodba, brezova metlica ter  belokranjska pogača.

 Fotografije so nam poslali učenci.

Dostopnost