V sklopu tedna ETM (16. 9.–22. 9. 2021) smo na naši šoli izvedli kar nekaj dejavnosti. Spodbujali smo učence k zdravemu življenju, uporabi varnejših šolskih poti, k čistejši izbiri trajnostnega načina prihajanja v šolo. Z zaporo dovoza do šole smo omogočili učencem varnejši korak pred šolo in opozarjali na nevarnost avtomobilov pred šolskim vhodom.

Letošnji slogan ETM se glasi »Živi zdravo. Potuj trajnostno.«. Na to temo so učenci ustvarjali v sklopu pouka in dodatnih obšolskih aktivnostih ter se udeležili nekaj dogodkov:

  • Prvošolci so se udeležili pravljične urice in ustvarjalne delavnice v sklopu projekta »Parkirni dan« na Partizanskem trgu. Prisluhnili so pravljicam in ustvarjali.
  • Drugošolci so likovno ustvarjali in se pogovarjali, kakšno okolico šole si želijo. Likovni izdelki so bili razstavljeni na Občini Metlika in bodo še na naši šoli.
  • Tretješolci so likovno ustvarjali na temo trajnostne mobilnosti in zdravega življenja.
  • razredi so sodelovali v programu Jumicar, kjer so ponovili svoje znanje o varnosti pešcev v prometu in se preizkusili v vožnji na poligonu z avtomobilčki na akumulator. Likovno so sodelovali tudi pri ustvarjanju stenčasa ob glavnem vhodu šole.
  • razred se je na Partizanskem trgu vključil v razpravo na temo trajnostne mobilnosti. Izdelali so tudi plakate, ki bodo razstavljeni v Mladinskem centru Metlika.
  • Podaljšano bivanje je likovno ustvarjalo s kredami na asfaltiranih površinah okoli šole. Zaprtje parkirišč so izkoristili tudi za športne igre.
  • Prometni krožek se je vključil v raziskovanje potovalnih navad in štetja prometa pred šolo. Ustvarjali so letake, ki jih bodo razdeljevali voznikom, ki kljub krožni poti okoli šole še vedno pripeljejo in obračajo tik pred šolskimi vrati.
  • Pri razrednih urah so učitelji z učenci spregovorili o varnih in nevarnih šolskih poteh, jih spodbujali k varnejšemu in trajnostnemu ter čistejšemu izboru načina prihoda v šolo.
  • Na PŠ Suhor so se tudi pridružili akciji ETM. Z učenci so se veliko pogovarjali o gibanju, onesnaževanju planeta in zdravem načinu življenja. Pri pouku so nastala različna likovna dela. V okviru PB pa so se odpravili na pohod po okoliških vaseh.
Dostopnost