V letošnjem šolskem letu smo se na Osnovni šoli Metlika vključili v projekt eTwinning z naslovom ”Easter and other spring traditions”. V projektu sodelujejo učenci iz 14 držav, na naši šoli se je projektu priključilo 16 učencev.

Projekt učencem omogoča komunikacijo v tujem jeziku, jih spodbuja k ustvarjalnosti in izboljšuje poznavanje digitalne tehnologije.  

Do sedaj smo sodelujoči učenci in učitelji ustvarili svoje avatarje in se na kratko predstavili, izbrali smo tudi logotip projekta. Predstavili smo svoje šole in na skupnem ZOOM-srečanju spoznali zgodnje pomladne običaje sodelujočih držav. Ugotovili smo, da imamo veliko skupnih tradicij ne samo z bližnjimi, ampak tudi z nekaterimi bolj oddaljenimi narodi. V naslednjih mesecih pa nas čaka še veliko dejavnosti, ki se jih že veselimo.

Zapisala: Maja Schweiger, učiteljica angleščine

Dostopnost