16. – 18. maj 2022

Učenci so preživeli tri dni malo drugače, saj so bivali v domu Lipa, v Črmošnjicah. Veliko so raziskovali, urili spretnosti, opazovali, preizkusili. Plezali so po nizki plezalni steni, se odpravili na pohod v gozd, preizkušali gugalnice in tehtnice, opazovali življenje v vodi in ob njej. Spoznavali so Divji potok in življenje v njem in njegovi okolici. Preizkusili so plovnost predmetov. Postajali so vse bolj samostojni, saj so skrbeli za urejenost sobe, urili so orientacijo v domu in v njegovi okolici, si pomagali pri nalogah, spodbujali drug drugega pri izvedbi vaj. Zadnji večer so zaplesali ob glasbi. Učenci vsake sobe so se predstavili s plesom, pesmijo ali predstavo. Ob zaključku so prejeli pohvalo za delo in bivanje v CŠOD-ju ter priznanje za urejenost sobe.

Zapisala: Darinka Vrlinič

Dostopnost