Naslov dneva šola  je bil Pogumni smo, zato bomo v šoli prespali s pravljičnimi junaki.

Zakaj POGUMNI? Z letošnjim šolskim leto zaključujemo s projektom POGUM, v katerega smo vključeni skupaj z matično šolo Metlika. Ključna cilja projekta sta krepitev kompetenc podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah.

V kratkem kulturnem programu so se  predstavili učenci, ki obiskujejo folklorni krožek  in pevski zbor.

Po nastopu učencev je sledilo druženje s starši ob dobrotah, ki so jih pripravili.

Priklicali smo pravljične junake  skupaj z našim gostom Jankom Strahiničem, knjižničarjem na OŠ Metlika.

Da smo se imeli res lepo, pa dokazujejo fotografije. Hvala vsem, ki ste nam pomagali pri izvedbi dneva šole. Učenci in učiteljice

Dostopnost