Naslov dneva šola  je bil Pogumni smo, zato bomo v šoli prespali s pravljičnimi junaki.

Zakaj POGUMNI? Z letošnjim šolskim leto zaključujemo s projektom POGUM, v katerega smo vključeni skupaj z matično šolo Metlika. Ključna cilja projekta sta krepitev kompetenc podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah.

V kratkem kulturnem programu so se  predstavili učenci, ki obiskujejo folklorni krožek  in pevski zbor.

Po nastopu učencev je sledilo druženje s starši ob dobrotah, ki so jih pripravili.

Priklicali smo pravljične junake  skupaj z našim gostom Jankom Strahiničem, knjižničarjem na OŠ Metlika.

Da smo se imeli res lepo, pa dokazujejo fotografije. Hvala vsem, ki ste nam pomagali pri izvedbi dneva šole. Učenci in učiteljice