Trajnostno mobilnost želimo učencem predstaviti kot način življenja, ozavestiti želimo pomen hoje, kolesarjenja, uporabe javnega prevoza, zdravega načina življenja, varovanje okolja, obnašanje in varnost v prometu. Že v začetku septembra smo s policisti opravili poučni sprehod v okolici šole in učence opozorili na nevarna mesta ter vadili pravilno prečkanje ceste. V tednu evropske mobilnosti smo obiskali Šolo zdravja na Suhorju in se priključili jutranji rekreaciji, izvedli pohod, risali po šolskem dvorišču na katerem je vedno več avtomobilov, ki zasedajo prostor pred šolo in onemogočajo varno gibanje učencev na šolskem dvorišču.  Dejavnosti, ki smo jih opravili, prikazujejo fotografije.

Dostopnost