V sredo, 7. 12. 2022, je na šoli potekala tržnica srednjih šol. Zelo smo veseli, da je ponovno zaživela, saj smo se nazadnje tako družili decembra 2019. Predstavile so se Srednja šola Črnomelj, Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola, Srednja zdravstvena in kemijska šola, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija, Srednja strojna šola, Ekonomska šola, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija, Srednja šola za gostinstvo in turizem ter Gimnazija Novo mesto. Psihologinja Darja Žgavc pa je predstavila projekt Prehod mladih s posebnimi potrebami na trg dela.

Učenci 8. in 9. razredov in njihovi starši so imeli možnost spoznati srednješolske programe in dobiti potrebne informacije od srednješolskih profesorjev in dijakov. Tržnico so obiskali tudi učenci osnovnih šol iz Podzemlja, Semiča in Črnomlja.

Barbara Forstner
svetovalna služba

Dostopnost