Bliža se novoletni čas in z njimi tudi uporaba različne pirotehnike, ki je velikokrat sporna, neustrezno časovno uporabljena ter predstavlja veliko nevarnost poškodb, če ni ustrezno rokovana. Da bodo učenci bolje seznanjeni s to tematiko, sta 5. razrede obiskala policista A. Polak in J. Sudac. Seznanila sta nas tudi o nasilju ter svetovala kako odreagirati v različnih situacijah. Tematiki o nasilju in pirotehniki sta bili učencem zanimivi, veliko vprašanj je bilo postavljenih predavateljema.

Hvala policistoma za koristne informacije. Vsem skupaj žeč+lim lepe, srečne in predvsem varne praznike!

Jasmina Štampfelj, mentorica prometne vzgoje

Dostopnost