Ker smo se pri spoznavanju okolja veliko učili o ločevanju odpadkov in skrbi za naše okolje, smo si v sredo, 21. 6. 2023, ogledali, kje vse odpadke iz Metlike zbirajo.
Videli smo, da posebej zbirajo gradbeni material, posebej gume, embalažo, steklo, papir, veje, …
Ogledali smo si tudi stiskalnico za odpadke. Spoznali smo, da lahko še veliko naredimo za naše okolje.
Dostopnost