V ponedeljek, 9. 10. 2023, so se učenci 4. razreda z učiteljicami odpravili na kulturni dan v Novo mesto.  

Ogledali so si Knjižnico Mirana Jarca, spoznali zgodovino stavbe, v kateri se danes nahaja knjižnica. Izvedeli so, da je v preteklosti stavba imela drugačen, poseben namen. Bila je neke vrste bolnišnica oziroma dom za starejše in onemogle ljudi, kateri niso mogli več skrbeti zase. 

Danes pa je ena večjih knjižnic v Sloveniji. 

V  Kulturnem domu Janeza Trdine so si četrtošolci ogledali glasbeno predstavo Živalski kraval – Živalski karneval. Izvedba glasbenega kvinteta Kontrast s pripovedovalko zgodbe Lucijo Ćirović. 

Po končani predstavi pa so si še ogledali staro mestno jedro, Glavni trg z mestno hišo, kipoma Janeza Trdine in Dragotina Ketteja in vodnjakom ter mestne arkade, ki se nahajajo skoraj pred vsako hišo. 

Povzpeli so se tudi na Kapitel do cerkve svetega Nikolaja. Po Kapiteljski ulici so se spustili do Novega trga in primerjali oba trga med seboj. 

Polni doživetij so se vrnili v Metliko. 

Zapisala: Emilija Klopčič 

Dostopnost