V torek, 10. oktobra, so učenci interesne dejavnosti šolski radio in izbirnega predmeta šolsko novinarstvo v sklopu projekta Teden kulturne dediščine, ki letos poteka pod geslom REDKA IN DRAGOCENA ZNANJA, SPRETNOSTI IN POKLICI obiskali Dom starejših občanov Metlika.

Tam so intervjuvali varovance doma, ki so posebej za to priložnost pokazali, kako se lička koruza, in tako pridobili dragocena pričevanja naših prednikov o obrteh, poklicih, znanjih, spretnostih in ustvarjalnosti nekoč.

Zapise pripovedovanj bomo uredili in jih objavili v posebni publikaciji.

Špela Cimerman Hudopisk, mentorica šolskega novinarstva

Urška Dragovan, mentorica šolskega radia

Dostopnost