REGIJSKO SREČANJE DRUŠTEV MLADI GASILEC BELOKRANJSKIH ŠOL

V četrtek, 18. 4. 2024, je na Osnovni šoli Mirana Jarca Črnomelj potekalo Regijsko srečanje Društev mladi gasilec belokranjskih šol. Srečanje so organizirali mentorji Društva mladi gasilec, Mladinska komisija Gasilske zveze Črnomelj, Gasilska zveza Črnomelj in Mladinska komisija pri Regijskem svetu Bele krajine.

Tradicija gasilstva in moč humanega poslanstva je prepoznavna za celotno območje Bele krajine, kar se je pokazalo tudi na tokratnem dogodku. Na vremensko nepredvidljiv četrtek se je v telovadnici šole zbralo 150 učencev iz Osnovne šole Loka Črnomelj, Osnovne šole Loka Črnomelj podružnica Adlešiči, Osnovne šole Mirana Jarca Črnomelj, Osnovne šole Belokranjskega odreda Semič, Osnovne šole Belokranjskega odreda Semič podružnica Štrekljevec, Osnovne šole Metlika in Osnovne šole Metlika podružnica Suhor.

Na otvoritveni slovesnosti sta vse prisotne nagovorila gostitelj srečanja, ravnatelj Osnovne šole Mirana Jarca Črnomelj, gospod Boris Mužar in predsednica Mladinske komisije Belokranjske regije tovarišica Brigita Černe. Po pravilniku gasilskih in gasilsko-športnih disciplin se na gasilskih tekmovanjih dvigne tekmovalna zastava in tokrat sta to storili ekipi učencev, ki obiskujejo interesno dejavnost Društvo mladi gasilec na Osnovni šoli Mirana Jarca pod mentorstvom Darjana Grudnika, vodjo tokratnega regijskega srečanja.

Po zaključeni otvoritveni slovesnosti so učenci svoje znanje in spretnosti, ki so jih skozi šolsko leto pridobivali pri interesni dejavnosti Društvo mladi gasilec, pokazali na praktičnem in teoretičnem delu.

V kategoriji mlajši je sodelovalo 41 ekip, v kategoriji starejši pa 9 ekip. Mlajši so najprej opravili pisni del, ki je bil sestavljen iz poznavanja požarne preventive, prve pomoči in zgodovine gasilstva. Na praktičnem delu so starejši učenci izvedli vaje štafetnega vezanja vozlov, poznavanja gasilskega orodja in štafetnega spajanja cevi na trojak. Mlajši so se pomerili v štafetnem vezanju vozlov, poznavanju gasilnikov in metu vrvi v krog. Zaradi napovedanega deževnega vremena so organizatorji odpovedali vajo z vedrovko in vajo prenosa vode.

Po zaključenih aktivnostih so vsi udeleženci nestrpno pričakovali razglasitev rezultatov. Zaključne slovesnosti se je, poleg članov Regijskega sveta Bele krajine, udeležil župan občine Črnomelj gospod Andrej Kavšek, ki je nagovoril vse prisotne. Spodbudne besede je prisotnim namenil tudi tovariš Rudi Kofalt, predsednik Belokranjske regije in član Upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije.

Vsi udeleženci srečanja so pokazali izredno znanje in spretnosti, vendar je bila tekmovalna sreča nekaterim malo bolj naklonjena.

V kategoriji starejših so najboljša tri mesta zasedle naslednje ekipe:

  1. mesto: Osnovna šola Loka Črnomelj 5 (Petra, Marjeta, Petra),
  2. mesto: Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič 3 (Sara, Eva, Nika),
  3. mesto: Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič 1 (Ema, Ana, Tinkara).

V kategoriji mlajših pa so zmagovalne stopničke zasedle naslednje ekipe:

  1. mesto: Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič 4 (Anastazia, Klara, Ana),
  2. mesto: Osnovna šola Loka Črnomelj 1 (Sara, Luc, Vid),
  3. mesto: Osnovna šola Loka Črnomelj podružnica Adlešiči 2 (Eva, Gal, Erik).

Po spustu tekmovalne zastave, ki sta jo izvedli zmagovalni ekipi, je sledil še uraden zaključek srečanja. Brigita Černe, predsednica Mladinske komisije Belokranjske regije in vodja tekmovalnega odbora tokratnega srečanja, je strnila svoje misli in povzela celotno organizacijo in izvedbo srečanja ter ga tudi uradno zaključila. Zahvalila se je vsem, ki so kakorkoli sodelovali pri pripravi in izvedbi regijskega srečanja, ki je po nekajletnem premoru zopet zaživelo in želja je, da se ta tradicija ohrani še vrsto let, saj je sodelovanje med šolami in gasilskimi društvi bistvenega pomena za pridobivanje novih članov v vrste gasilcev, predvsem mladih gasilcev, ki so naša prihodnost in, če se bo zanimanje za gasilstvo ohranilo, se za prihodnost gasilstva v Beli krajini ni za bati.

Avtorica članka: Brigita Černe

DRUŠTVO MLADI GASILEC NA OŠ METLIKA IN PŠ SUHOR

Tudi v šolskem letu 2023/ 2024 je na OŠ Metlika in PŠ Suhor potekal krožek DMG (Društvo mladi gasilec). Krožek je potekal pod vodstvom mentorja Tomaža Žuglja na Suhorju in pod vodstvom mentorjev Ane Gerzerič in Tomaža Žuglja v Metliki.

Na pomoč pri praktičnemu delu so nam priskočili na pomoč gasilci iz PGD Metlika in PGD Suhor za kar se jim iskreno zahvaljujemo.

Krožek DMG smo v letošnjem šolskem letu po nekaj letih premora spet zaključili z regijskem srečanjem Društev mladi gasilec osnovnih šol Bele krajine, ki je bilo v četrtek, 18. aprila 2024, ob 16.00 uri na OŠ Mirana Jarca Črnomelj.

Tekmovanje je bilo sestavljeno iz teoretičnega dela in praktičnega dela. Znanje za teoretični del smo pridobivali skozi šolsko leto. Tekmovanje je potekalo v organizaciji OŠ Mirana Jarca, GZ Metlika in Mladinske komisije pri RSBK. Sodelovalo je 41 ekip pri kategoriji mlajših in 9 ekip pri kategoriji starejših učencev.

Iz OŠ Metlika je nastopilo 8 ekip v kategoriji mlajših učencev, iz PŠ Suhor pa 6 ekip v kategoriji mlajših učencev.

Vse ekipe so pokazale veliko znanja in dosegle dobre rezultate, ki si jih lahko pogledate v prilogi. Ekipe so dobile tudi priznanje in vsak posameznik je dobil simbolno medaljo.

TOMAŽ ŽUGELJ,
mentor DMG

Točkovanje mlajši

Točkovanje starejši

Dostopnost