V četrtek, 23. 5., smo se učenci 6. razredov s spremljevalci odpravili na kulturni dan po osrednji Sloveniji. Izlet je vseboval ogled Trubarjeve domačije, Tehniškega muzeja Bistra in rojstne hiše Ivana Cankarja.

Ko smo prispeli na Trubarjevo domačijo, smo se najprej razdelili v dve skupini. Ena skupina je začela s knjigoveško  delavnico. Prijazna kustosinja nam je pokazala, kako so včasih izdelovali papir, potipali smo pergament ter spoznali, kako so izdelovali in vezali knjige. Naš sošolec Lamin pa se je preoblekel in preizkusil v vlogi pisarja. V drugi skupini pa so učenci izvedeli veliko zanimivosti iz življenja in ustvarjanja Primoža Trubarja. Videli smo različna Trubarjeva dela, shranjena v steklenih valjih, poleg njih pa je bil postavljen doprsni kip Primoža Trubarja. Po ogledih smo se odpravili do mlina, kjer so včasih mleli žito in pridelovali moko. Potem pa smo odšli še do vodne žage, kjer so včasih žagali tramove. Tudi tam smo izvedeli veliko zanimivega.

Zatem smo se po Ljubljanskem barju odpeljali do Vrhnike in si ogledali delček Tehniškega muzeja Bistra. Vodička nam je povedala, da so tam včasih živeli molčeči menihi kartuzijanci, danes pa imajo tam različne tematske razstave. Mi smo se osredotočili na promet. Videli smo različna kolesa, motorna kolesa in avtomobile od začetkov pa do danes. Najbolj nam so bili všeč avtomobili, ki jih je vozil nekdanji predsednik Tito.

Do centra Vrhnike smo imeli samo pet minut. Po kratkem sprehodu smo se ustavili v kavarnici in se osvežili z odličnim sladoledom. Potem pa smo šli samo še nekaj deset metrov naprej po ulici Na klancu do Cankarjeve rojstne hiše, kjer nas je pričakal čisto pravi Ivan Cankar z značilnimi privihanimi brki. Predstavil nam je življenje in dela tega velikega slovenskega pisatelja, občasno tudi v verzih. Po kratki učni uri pa se je Ivan tudi sprehodil z nami do bližnjega grička s cerkvico Sv. trojice in nas pospremil na avtobus.

Dostopnost