30 LET OD PLEBISCITA ZA SLOVENIJO

23. decembra 1990 je potekal *plebiscit, na katerem so volivci odgovarjali na vprašanje: »Ali naj Slovenija postane samostojna in neodvisna država?«

Besedilo

Glasovnica

*PLEBISCIT: je glasovanje prebivalstva na nekem področju o priključitvi tega ozemlja določeni državi ali o razdružitvi od nje.

A do tega, da so ljudje lahko odločali o tem, ali želijo živeti v samostojni in neodvisni Sloveniji, je vodila dolga pot.

Do leta 1990 je bila Slovenija del države Jugoslavije, ki jo je sestavljalo šest republik: Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna gora in Makedonija. Slovenci so bili nad skupno državo razočarani, želeli so več pravic in bolj demokratično upravljanje. Menili so, da pri sprejemanju skupnih odločitev njihov glas ni enakovreden.

Odločitev o samostojni slovenski državi je zorela več let. Slovenci smo v osemdesetih letih (ali zadnjih letih Jugoslavije) krepili narodno zavest z domoljubno glasbo in uspehi naših športnikov.

Zemljevid Jugoslavije

Bojan Križaj

Mateja Svet

Skupina Agropop: Samo milijon  

H krepitvi slovenskega domoljubja je močno prispevala tudi oglaševalska akcija slovenskega turizma Moja dežela, ki je prikazovala lepote Slovenije in kot narodni simbol slovenstva poudarjala lipo.

Promocijski spot Moja dežela

Zahtevo po samostojni in demokratični državi Sloveniji smo si Slovenci javno in na glas upali izreči že 8. maja 1988, ko je pesnik Tone Pavček v imenu slovenskih literatov, intelektualcev in dela politikov javno prebral Majniško deklaracijo, v kateri se je zavzel za samostojno in demokratično Slovenijo.

Majniška deklaracija

Tone Pavček

Tone Pavček prebere Majniško deklaracijo

Pobudo za samostojno Slovenijo so prevzele novonastale slovenske demokratične stranke, ki so se povezale v koalicijo DEMOS (Demokratična opozicija Slovenije), ki je spomladi 1990 zmagala na demokratičnih volitvah in prevzela oblast v Sloveniji. Ideja o samostojni državi Sloveniji pa je kmalu dobila podporo vseh slovenskih političnih strank.

Predstavniki koalicije DEMOS

Slovenski politiki so 6. decembra 1990 sprejeli odločitev, da bodo o tem, ali postane Slovenija samostojna in neodvisna država, odločali njeni državljani na plebiscitu, ki bo izveden 23. 12. 1990.

V tednih pred glasovanjem o tej prelomni zgodovinski odločitvi so podporniki osamosvojitve z letaki, videospoti in reklamnimi panoji prepričevali volivce, da je odločitev ZA Slovenijo tista, ki bo prinesla boljše življenje vsem nam, ki živimo na sončni strani Alp. V dnevih pred plebiscitom in tik po njem pa so mnogi na prsih nosili plebiscitarne priponke, s katerimi so izražali podporo plebiscitu.

Propagandni letak

Propagandni plakat

Plebiscitarna priponka

Propagandni spot 

Na dan plebiscita, 23. decembra 1990, se je kar 93 odstotkov tistih, ki so imeli volilno pravico, udeležilo glasovanja. Za to, da Slovenci zaživimo v samostojni in neodvisni Sloveniji, je glasovalo 95 odstotkov volivcev, kar je takrat predstavljajo 88,5 odstotkov vseh volilnih upravičencev.

SLIKI Z VOLIŠČ

Plebiscit je bil izraz enotne volje slovenskega naroda o lastni usodi. Na ta dan smo Slovenci pokazali največjo mero enotnosti v svoji zgodovini.

Razglasitev rezultatov plebiscita je potekala tri dni po glasovanju, 26. decembra 1990, v slovenski skupščini (parlamentu). Zato je 26. december državni praznik – dan samostojnosti in enotnosti. 

Uradna razglasitev rezultatov plebiscita v parlamentu

Od odločitve do razglasitve samostojne Slovenije je preteklo 6 mesecev. Slovenija je samostojna in neodvisna država postala 25. junija 1991. Vsako leto se tega spominjamo ob državnem prazniku – dnevu državnosti.

Razglasitev samostojne države in dvig zastave

Pripravili: Bojan Vukšinič, Urška Dragovan, Jasmina Nedanovski, Andi Jambrošić

Dostopnost