FIT4KID

FIT himna – besedilo

Predstavitev in cilji projekta

FIT4KID je mednarodni projekt, katerega avtorica je ga. Barbara Konda, uni. dipl. fiziologinja, in v katerega smo se z lanskim šolskim letom vključili tudi vsi učitelji OŠ Metlika. S tem smo postali mednarodno učno središče programa Fit pedagogike. Nekateri naši učitelji pa bodo postali tudi multiplikatorji – predavatelji Fit pedagogike za Slovenijo in tujino.

Bistvo programa lahko na kratko povzamemo z besedami avtorice same: Ne odvzemimo otrokom navdušenosti nad gibanjem. Vsi vemo, da gibanje pozitivno vpliva na naše zdravje in da je s telesno nedejavnostjo povezanih kar nekaj zdravstvenih problemov: težave s hrbtenico, obolenja dihal in astma, debelost, vedenjske težave (nemirnost, slabša koncentracija, kar pripelje do učnih težav v šoli). Premalo pa se zavedamo, da ima telesna dejavnost zelo pozitiven vpliv tudi na razvoj kognitivnih sposobnosti – otroci si lažje zapomnijo in razumejo novo snov ter sledijo pouku, imajo boljšo sposobnost koncentracije, so bolj motivirani za delo … In ravno to smo si zadali za cilj tega projekta: povečati telesno dejavnost za krepitev zdravja ter izboljšanje učnega okolja in uspeha. Torej pomembno je, poleg gibanja pri pouku športa, vključiti gibanje tudi v učenje posameznih vsebin pri vsakem predmetu. Učitelji se bomo trudili integrirati aktivne elemente, vzorce v sam pedagoški proces (v pouk) in v letni delovni načrt.

V prvi triadi smo začeli s t. i. jutranjim športanjem – telesna dejavnost zunaj razreda, pred malico. Poudarek bo predvsem na pravilni telesni drži, hitri hoji (ni mogoča brez pravilne drže) ter pravilnem dihanju. Med aktivnostjo bomo poskrbeli za dobro prezračitev učilnice. Hidracija je še en pomemben dejavnik zdravega življenja in prednostna naloga naše šole. Otroke vzpodbujamo k pitju vode iz pipe, v jedilnici šole pa imajo na razpolago nesladkan čaj. Pitje vode iz stekleničk, ki si jih učenci prinesejo od doma, je dovoljeno in priporočeno tudi med samim poukom. V šolskem fit timu smo se dogovorili, da oddelek, ki bo v mesecu oktobru zbral največ starega papirja, nagradimo z enotnimi stekleničkami, v spomladanski akciji pa bodo najboljši nagrajeni z žogami za sedenje.

V kolektivu se zavedamo, da nas čaka dolgotrajno delo. Izbrani elementi (gibanje, hidracija, dihanje) bodo prinesli spremembe pri učnem procesu in življenju na šoli, toda ne čez noč. Prepričani smo, da bomo s skupnimi močmi naredili premike in da nam bo konec šolskega leta prinesel tisto, za kar si bomo prizadevali in v kar bomo vlagali.

Delavnice ODKLIKNI!

Delavnice ODKLIKNI!

V četrtek, 28. 2. 2018, so na šoli potekale delavnice za sedmošolce in devetošolce v okviru projekta Odklikni! ustavimo spletno nasilje nad ženskami in dekleti. V  lanskem šolskem letu smo sodelovali v raziskavi, ki jo izvaja Fakulteta za družbene vede v sodelovanju z...

več...
Delavnice Safe.si

Delavnice Safe.si

V ponedeljek, 11. 2. 2019, sta za šeste in osme razrede potekali delavnici Spletni bonton in Spletno nasilje in ustrahovanje. Ogledali smo si veliko posnetkov in obdelali pomembne teme. Ugotovili smo, da tudi na internetu obstajajo enaka pravila bontona kot v živo....

več...

FIT DAN BREZ MULTIMEDIJE

Namen fit dneva brez multimedije je ozaveščanje učencev o aktivnem in zdravem preživljanju prostega časa. Letos smo se na naši šoli posvetili vsebinam, vezanih na raziskovanje škodljivih vplivov multimedije, predvsem varni rabi interneta. V mesecu januarju smo med...

več...
Stop obrekovanju

Stop obrekovanju

UNESCO je 16. november razglasil za mednarodni dan strpnosti. Naša šola sodeluje v projektu Mednarodni dan strpnosti – dan strpnosti in prijateljstva. Letošnja tema je STOP OBREKOVANJU. Kaj sploh je obrekovanje? Obrekovanje je vsako zlonamerno ali škodoželjno širjenje...

več...
SVETOVNI DAN HOJE

SVETOVNI DAN HOJE

Hoja kot aktiven življenjski slog, pomen hoje za zdravje ter ohranjanje našega planeta. Športni dnevi so bili izvedeni v okviru svetovnega dneva hoje, več prispevkov pa na spletni strani naše šole.

več...
MOJE SRCE, TVOJE SRCE

MOJE SRCE, TVOJE SRCE

V soboto, 29. septembra, smo obeležili svetovni dan srca, ki je letos potekal pod geslom MOJE SRCE, TVOJE SRCE. Tokrat smo posebno pozornost posvetili dobrim medsebojnim odnosom. V duhu povezanosti smo letošnji slogan zapisali tudi v jezikih, katere se učimo in...

več...
EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI

Prejšnji teden je potekal EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI. V sklopu tega se je veliko dogajalo. Od spremembe prometnega režima pred šolo, do različnih aktivnosti za učence: Spodbujanje skupnega prevoza in hoje za pot v šolo, poslikava dovozne poti do šole in parkirišč ter...

več...
SVETOVNI DAN SRCA

SVETOVNI DAN SRCA

Ponedeljkovo jutro nam je popestrila prva oddaja šolskega radia (http://osmetlika.splet.arnes.si/solski-radio/), v kateri so govorili o svetovnem dnevu srca, ki je potekal 24. septembra. V radijski oddaji so nas novinarji šolskega radija pozvali, da si skupaj...

več...
EVROPSKI  TEDEN MOBILNOSTI

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI

Združimo moči, delimo si prevoz! Med 16. in 22. septembrom je tudi OŠ Metlika obeleževala Evropski teden mobilnosti. V sklopu pouka, dnevov dejavnosti in podaljšanega bivanja je na šoli potekalo veliko prometnih obarvanih zanimivih vsebin, ki so učence in posledično...

več...
PLESNI NASTOP V CANKARJEVEM DOMU

PLESNI NASTOP V CANKARJEVEM DOMU

V torek, 27. 6. 2017, sva se skupaj s skupino plesalk odpravile s kombijem v Cankarjev dom Ljubljana, kjer je potekal Fit4Kid letni posvet. Spremljali so nas mentorica Mojca Vraničar, učiteljica Barbara Cesar in učitelj Tomaž Žugelj. V Cankarjevem domu nas je čakalo...

več...
Dostopnost