Na OŠ Metlika je v preteklem tednu potekalo kar nekaj aktivnosti v sklopu Evropskega tedna mobilnosti.

Vključili smo se v državni projekt Trajnostna mobilnost v vrtcih in šolah, ki spodbuja učence in starše k razmisleku in dejanjem, da spremenijo oziroma izboljšajo svoj način prihoda v šolo, da so bolj trajnostno mobilni in naredijo tudi sami nekaj za svoje zdravje in zdravje našega planeta.

V tem tednu smo imeli zaporo dovoza do šole in s tem omogočili učencem varnejše gibanje pred šolo in hkrati poskušali vplivati na navade staršev, da bolj smotrno uporabljajo novo obvoznico v okolici šole.

Dejavnosti učencev:

  • Razredne ure: Spodbujanje hoje kot zdrave izbire. Obvoznica (izstop iz vozila pri zgornjem parkirišču in ne na odcepu pred šolo). Iskanje varnih pešpoti od doma do šole (pogovor, zapisi, iskanje rešitev – najkrajša pot ni nujno tudi najvarnejša.) Skupinsko delo: plakati – ustvarjalne risbe varnih poti itd.
  • Literarno in likovno ustvarjanje pri pouku (SLJ, LUM, DRU, SPO…) na temo »Gremo peš«. Izdelava šolskega stenčasa in program prometne vzgoje Jumicar za učence 5. razredov. http://www.jumicar.si/program-jumicar/.
  • Športni dnevi: različni pohodi (»Gremo peš in oživimo športna igrišča v občini Metlika«).
  • Poslikava parkirišč, družabne igre in športne aktivnosti na površinah okoli šole in na parkirišču v času podaljšanega bivanja…

To je le na kratko naštetih nekaj aktivnosti, ki so se izvajale. V arhivu slik pa si oglejte nekaj utrinkov dogajanj.

GREMO PEŠ!

Jasmina Štampfelj, mentorica prometne vzgoje

Dostopnost