i

Dokumenti, pravilniki, razpisi

RAZPISI

Javni razpis za dobavo lesenih peletov

doc_doc_20x20Dokumentacija

doc_doc_20x20 Obrazci

DOKUMENTI ŠOLE

medalja

Načrt šolskih poti

V dokumentu najdete prikaz varnih in nevarnih poti z nevarnimi točkami, priporočila in zakonska določila ravnanja otrok v prometu ter še veliko koristnih informacij.

Status športnika ali kulturnika

Ta pravilnik ureja prilagajanje šolskih obveznosti učencem Osnovne šole Metlika, ki so perspektivni športniki ali izjemno uspešni kulturniki.

 

 

P