Šolske ure in odmori

PREDURA 7.35–8.20
1. URA 8.25–9.10
20  min odmora za malico
2. URA 9.30–10.15
5 min odmora
3. URA 10.20–11.05
5 min odmora
4. URA 11.10–11.55
15 min odmora za kosilo
5. URA 12.10–12.55

 

JUTRANJE VARSTVO ZA 1. r. 6.30 – 8.20
PODALJŠANO BIVANJE 11.55–16.05

Dostopnost