l

Nacionalno preverjanje znanja

Informacije za učence in starše

2018/2019

Nacionalno preverjanje znanja – Informacije za učence in starše

Nacionalno preverjanje znanja v šolskem letu 2018/2019

»V 6. in 9. razredu se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom (Zakon o osnovni šoli – 64. člen).˝

Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno.

NPZ v 6. razredu se izvede iz slovenščine, matematike in tujega jezika angleščine.

NPZ v 9. razredu se izvede iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister. Minister je za našo šolo določil fiziko.

Osnovna šola starše pisno obvesti o dosežkih učenca pri nacionalnem preverjanju znanja.

Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju učencev.

 

Roki NPZ v šolskem letu 2018/2019:

  • 7. 5. 2019 – Slovenščina (6. in 9. razred)
  • 9. 5. 2019 – Matematika (6. in 9. razred)
  • 13. 5. 2019 – Angleščina (6. razred), Fizika (9. razred)