l

Nacionalno preverjanje znanja

Informacije za učence in starše

2019/2020

Nacionalno preverjanje znanja – Informacije za učence in starše

Nacionalno preverjanje znanja v šolskem letu 2019/2020

»V 6. in 9. razredu se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom (Zakon o osnovni šoli – 64. člen).˝

Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno (izjema učenci priseljenci) .

NPZ v 6. razredu se izvede iz slovenščine, matematike in tujega jezika angleščine.

NPZ v 9. razredu se izvede iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister. Minister je za našo šolo določil biologijo.

Osnovna šola starše pisno obvesti o dosežkih učenca pri nacionalnem preverjanju znanja.

Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju učencev.

Roki so naslednji:

  1. 5. 2020 – Slovenščina (6. in 9. razred)
  2. 5. 2020 – Matematika (6. in 9. razred)
  3. 5. 2020 – Angleščina (6. razred), biologija (9. razred)