Nacionalno preverjanje znanja

Informacije za učence in starše

2020/2021

Nacionalno preverjanje znanja – Informacije za učence in starše

Dodatno obvestilo učencem

OBVESTILO UČENCEM OZIROMA NJIHOVIM STARŠEM, KI IZPOLNJUJEJO ANKETNI VPRAŠALNIK OB OPRAVLJANJU NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA (13. IN 14. ČLEN SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV).

Nacionalno preverjanje znanja v šolskem letu 2020/2021

»V 6. in 9. razredu se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom (Zakon o osnovni šoli – 64. člen).˝

Nacionalno preverjanje znanja (v nadaljevanju NPZ) je za učence 6. in 9. razreda obvezno (izjema učenci priseljenci).

NPZ v 6. razredu se izvede iz slovenščine, matematike in tujega jezika angleščine.

NPZ v 9. razredu se izvede iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister. Minister je za našo šolo določil biologijo.

Osnovna šola starše pisno obvesti o dosežkih učenca pri nacionalnem preverjanju znanja.

Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju učencev.

Roki so naslednji:

® 4. 5. 2021 – slovenščina (6. in 9. razred),

® 6. 5. 2021 – matematika (6. in 9. razred),

® 10. 5. 2021 – angleščina (6. razred), biologija (9. razred).

V tem šolskem letu se bo NPZ izvedlo tudi v primeru šolanja na daljavo. Odločitev o načinu izvedbe NPZ bo sprejeta konec meseca marca 2021, tudi na podlagi pilotnega e-testiranja in epidemioloških razmer.

V ponedeljek, 22. 3. 2021, bomo na šoli izvedli pilotno e-testiranje za učence 9. razreda, v sredo, 24. 3. 2021, pa za učence 6. razreda. Namen le-tega je, da se učenci seznanijo s programom za e-testiranje.