Roditeljski sestanki in govorilne ure

Šolsko leto 2019 / 2020

Roditeljski sestanki

9. 9. 2019 ob 16.30 – skupni in oddelčni
10. 2. 2020 ob 16.30 – predavanje za starše, potem oddelčni roditeljski sestanki

* tretji roditeljski sestanek bo organiziran po potrebi v dogovoru z razrednikom

 

Govorilne ure

Govorilne ure so praviloma drugi ponedeljek v mesecu od 16. do 18. ure. V septembru in februarju so le roditeljski sestanki. V juniju ni govorilnih ur, možna so le dogovorjena srečanja z učitelji. Enkrat tedensko bodo razredniki in učitelji dosegljivi v dopoldanskem času na tel. št. 07 36 91 172.

14. oktober 2019
11. november 2019
9. december 2019
13. januar 2020
9. marec 2020
6. april 2020
11. maj 2020

 

GOVORILNE URE V DOPOLDANSKEM ČASU

Kontaktna številka: 07 / 369 11 72 (zbornica)

ODDELEK RAZREDNIK  
1.a Andreja Mušič sreda, 7.15-7.45
1.b Darinka Vrlinič torek, 12.10-12.40
1.c Martina Štukelj petek, 7.30-8.00
1.d Tina Sajko ponedeljek, 11.10-11.55
2.a Mirjana Malenšek četrtek, 10.30-11.00
2.b Mirjana Bahorić torek, 10.30-11.00
2.c Tanja Cvelbar četrtek, 11.15-11.45
3.a Urška Delkot petek,10.15-10.45
3.b Maja Kočevar petek, 8.30-9.00
3.c Darja Žugelj petek, 9.30-10.00
4.a Marina Janjac torek, 8.30-9.00
4.b Emilija Klopčič petek, 7.30-8.00
5.a Tomaž Žugelj ponedeljek, 8.30-9.00
5.b Jasmina Štampfelj četrtek, 9.30-10.00
5.c Tanja Vraničar četrtek, 9.30-10.00
6.a Irina Kolar petek, 9.30-10.00
6.b Matej Pezdirc torek, 11.10-11.55
6.c Vojko Spudić petek, 11.10-11.55
7.a Bojan Vukšinič sreda, 9.25-10.10
7.b Petra Kostelec četrtek, 8.20-8.50
7.c Špela Cimerman Hudopisk petek, 7.30-8.00
8.a Maja Jelerčič Jesih petek, 12.00-12.30
8.b Nina Bradica torek, 8.20-8.50
8.c Ana Logar petek, 10.30-11.00
9.a Duška Vlašič sreda, 9.25-10.10
9.b Mojca Vraničar petek, 8.30-9.00
9.c Alida Malešič Orlič petek, 7.30-8.15

NERAZREDNIKI – TELEFONSKE GOVORILNE URE

UČITELJ  
Janja Štefanič Guštin četrtek, 8.20-9.05
Darja Juršič Fir petek, 8.20-9.05
Barbara Cesar torek, 9.30-10.10
Urška Dragovan torek, 8.20-9.05
Stanislava Panjan petek, 11.10-12.00
Helena Kostelec torek, 11.10-11.45
Danica Fabac ponedeljek, 9.30-10.10
Janez Željko ponedeljke, 11.00-11.30
Barbara Forstner sreda, 9.25-10.10
Tončka Gerkšič petek, 9.20-9.50
Jože Vraničar sreda, 11.10-11.55
Mojca Kobe petek, 7.30-8.00
Duška Konda petek, 11.00-11.55
Slavko Orlič ponedeljek, 10.15-11.00
Sonja Lahajner torek, 11.20-11.50
Andi Jambrošić petek, 7.30-8.15
Marija Dragičević torek, 8.20-9.05
Nives Bradica petek, 9.20-10.10
Barbara Čadonič torek, 11.00-11.30
Katja Banovec Vrviščar torek, 12.15-12.45