V torek, 22. 10. 2019, so se učenci 4. razreda z učiteljicami in spremljevalcem odpravili na ogled Gasilskega muzeja v Metliki in PGD Metlika.

V Gasilskem muzeju je kustosinja predstavila zgodovino gasilstva na Slovenskem in v Metliki, saj je letos 150-letnica ustanovitve požarne brambe na Slovenskem in v Metliki. Učenci so spoznali simbole gasilstva in legendo o rimskem vojščaku svetem Florijanu.

V PGD Metlika so spoznali, da gre za prostovoljno društvo, ki deluje že od leta 1869 in je hkrati najstarejše društvo v Sloveniji. Na intervencijsko pot se gasilci odpravijo vsaj enkrat na teden s svojimi vozili. Učenci so bili navdušeni nad njimi. Veliko otrok je vključenih v prostovoljno gasilsko društvo v svojem kraju, kjer se pod vodstvom mentorjev izobražujejo.

Na šoli izvajajo tudi interesno dejavnost, ki usposablja mlade gasilce.

Slikovno gradivo prispevala: Valentina Pezdirc
Zapisala: Emilija Klopčič

Dostopnost