V torek, 18. 2. 2020, je potekal šolski Otroški parlament na temo Moja poklicna prihodnost. Udeležili so se ga učenci od 5. do 9. razreda. V prvem delu so učenci poročali o obravnavi teme na razrednih urah, v drugem delu pa je potekala razprava. Tema se jim je zdela zelo zanimiva in aktualna, še posebej učencem 8. in 9. razreda. Večina jih je bila mnenja, da si moramo izbrati poklic, ki ga bomo z veseljem opravljali in pri tem čutili osebno zadovoljstvo. Poudarili so pomen znanja in sposobnosti (prilagodljivost, timsko delo, vztrajnost, komunikacijske veščine) saj ni vedno izobrazba tista, ki je vstopnica za zaposlitev. Zavedajo se, da kariera ni nekaj dokončnega, da se učimo vsak dan in vse življenje. Izpostavili so razvoj tehnologije in robotov, ki bodo vplivali na izumrtje nekaterih poklicev in nastanek novih. Menijo, da roboti ne morejo zamenjati poklicev, kjer so v osredju odnosi in delo z ljudmi. Učenci 9. razreda so svetovali mlajšim učencem, da se potrudijo pri učenju, saj so nižje ocene tiste, ki ti lahko omejijo vpis na želeno šolo. Priporočajo jim, da pričnejo spoznavati in razvijati svoje zanimanja že zgodaj, ni pa se jim potrebno obremenjevati z izbiro srednje šole. Potrdili so, da šola veliko stori na področju poklicne in karierne orientacije (tržnica poklicev, informativni pogovori s svetovalno službo, reševanje testov, obiski podjetij, dan odprtih vrat srednjih šol). Svoje interese lahko dodatno spoznavajo tudi pri izbirnih predmetih, interesnih šolskih in izvenšolskih dejavnostih ter v domačem družinskem okolju. Devetošolci so pohvalili informativne dneve, saj so jim pomagali pri končni odločitvi glede vpisa na srednjo šolo. Ob koncu razprave so učenci predlagali 14 predstavnikov, ki se bodo udeležili občinskega Otroškega parlamenta.

Mentorica Otroškega parlamenta
Simona Brodarič

 

Dostopnost