V sredo, 24. 6. 2020, so učenci šoli pomahali v slovo. Dan je bil sončen in mi vsi veseli. Po razrednih urah, kjer so učenci prejeli pohvale in spričevala, smo se vsi skupaj odpravili v telovadnico. Pripravili smo krajšo kulturno točko ob dnevu državnosti. Pevski zbor je zapel slovensko himno in nekaj drugih pesmi. Nadvse zanimiv in čustven program pa so nam pripravili četrtošolci, ki se poslavljajo od naše podružnice in odhajajo v OŠ Metlika. Ob tej priložnosti je nastala tudi  pesem naše učenke, ki jo prilagamo spodaj. Četrtošolcem želimo v novi šoli veliko radovednosti in pridobljenega znanja.

Vsem učencem pa želimo učitelji zabavne in sproščene počitnice.

Učitelji PŠ Suhor


Ida Štefanič: ŠTIRI LEPA LETA

V prvi razred smo prišli,
tam učiteljici Tatjano in Duško spoznali,
z njima smo se veliko naučili,
in včasih se tudi poveselili.

V drugem razredu učiteljica Duška je bila,
in naša razredničarka postala,
nas pomembnih stvari naučila,
z nami se je tudi veselila.

V tretjem razredu zopet učiteljico Tatjano smo dobili,
z njo smo se poštevanko učili,
ko smo znanje pridobili,
smo v četrti razred uspešno vstopili.

V četrtem razredu učiteljica Erika nas je pričakala,
in nas zanimive stvari naučila,
med šolskim letom nas je koronica zmotila,
zato nam je učiteljica Erika znanje od doma delila.

Vsa leta nas učila je angleščino učiteljica Janja,
z njo smo pridobili veliko angleškega znanja,
da smo si vse zapomnili je bilo treba veliko zapisovanja in različna ocenjevanja,
vsi pa smo se veselili angleškega branja.

Zdaj četrti razred smo končali,
in v osnovno šolo Metlika se bomo podali,
a podružnične šole Suhor ne bomo pozabili,
v lepem spominu jo bomo ohranili.


Dostopnost