V četrtek oziroma v petek, 21. 1. 2021 oziroma 22. 1. 2021, so imeli učenci 4. razreda tehniški dan z naslovom Bela krajina se predstavi. Izvedba tehniškega dneva je potekala na daljavo. V izvedbo tega dneva so bili vključeni tudi učitelji CŠOD Lipa. 

Učenci so najprej spoznali domačo pokrajino, Belo krajino, s pomočjo filmskega in IKT gradiva. Doživeli so utrip naše majhne pokrajine na JV Slovenije. Spoznali so Občino Črnomelj, Občino Metlika ter Občino Semič. Spoznali so tudi belokranjske reke Kolpo, Lahinjo, Krupo in Dobličico. Učiteljica jim je ob posnetkih pripovedovala o posebnostih Bele krajine. Med temi posebnostmi so bili omenjeni: steljniki, bele breze, človeška ribica, vrtače, pisanice, belokranjsko kolo, Zeleni Jure, narodna noša, tamburice ter gudalo. Omenili smo tudi pesnika, rojenega na Vinici, Otona Župančiča. 

Vsebinskemu delu je sledila praktična delavnica. Učenci so naredili obvezne naloge: križanka o Beli krajini, črkovna križanka, izdelava gudala. Ta del so opravili samostojno doma ali pa s pomočjo staršev. Izbirali pa so lahko tudi med nalogami izbirnega tipa: izdelava knjižnega kazala, brezove metlice, povejmo eno po domače, peka belokranjske pogače, ustvarjanje fotozgodbe. 

Na skupnem delu so predstavili svoje naloge. Pri opravljanju nalog in raziskovanju so bili uspešni. O svoji domači pokrajini so vedeli že veliko, saj so pridno sodelovali v pogovoru. Kaj vse so ustvarili si lahko ogledate v galeriji. 

Dostopnost