V sredo, 21. aprila, je potekal enaintrideseti nacionalni parlament. Zaradi epidemije je prvič potekal prek aplikacije Zoom. Tema je bila takšna kot lani – Moja poklicna prihodnost. Parlament so vodili trije predsedujoči, ki so nas tudi usmerjali.

Ko smo se vsi zbrali, so sledile uvodne besede delovnega predsedstva in nagovori predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, predsednika Državnega zbora RS Igorja Zorčiča in predsednice Zveze prijateljev mladine Slovenije Darje Groznik.

Predsedstvo je predstavilo delovni red ter pravila. Pozdravljeni so bili tudi ostali prisotni, med katerimi je bilo 115 delegatov (med njimi tudi učenec naše šole, Marko Kostelec), 20 mladih novinarjev, mentorjev in gostje. Delegati so bili razdeljeni v deset skupin. Skupine so imele na voljo pet podtem, in sicer Moj poklic: skrbi, pričakovanja, znanja in veščine, Poti do mojega poklica, Poklici sedanjosti in prihodnosti, Slovenija, Evropa, svet – pozitivno, negativno, zanimivo ter Vpliv covid-19 na izbiro poklica. Osnovnošolski novinarji smo imeli možnost prehajanja med skupinami, da smo lahko vse spremljali. Prisotni so bili tudi mentorji, ki so imeli kamere ter mikrofone ugasnjene in so poslušali razpravo.

Vsako skupino je vodil moderator, ki je spraševal, si zapisoval … Uporabljali so tudi belo tablo, na katero so pisali mnenja, prednosti in slabosti ter sklepe. Ob koncu so določili nekoga, ki je nato poročal o ugotovitvah skupine, ter napisali kratek sklep. Delegati so svoje ugotovitve predstavili in podali ideje za spremembe ter izboljšave. Do besede so prišli z dvigom roke na Zoomu. Imeli so manjšo stisko s časom, zato so delo v skupinah podaljšali v odmor.

Nato so se predstavili gostje, ki mladim pomagajo pri izbiri srednjih šol. Predstavili so svoje spletne strani, družabna omrežja, telefonske številke, dneve odprtih vrat. Zasedanju so se pridružili tudi predstavniki Varuha človekovih pravic, Ministrstva za delo, dom družino, socialne zadeve in enake možnosti, Zavoda RS za šolstvo, Zavoda RS za zaposlovanje, Kariernega centra, Centra za poklicno izobraževanje, Mladinske mreže za karierni razvoj Kroj ter nekateri poslanke in poslanci.

Za tem so delegati vsake skupine poročali o svojem delu. Odprli so tudi razpravo, v katero so se lahko vključili vsi člani delegatov. Postavljali so vprašanja, domneve in drug drugemu pomagali priti do rešitev. Imeli so veliko predlogov, ki bi jih šole lahko vključile v šolski program, debatirali pa so tudi o prednostih in slabostih, ki so jih zaznali pri vsaki podtemi.

Letos sem bila prvič na nacionalnem otroškem parlamentu. Vodila sem že občinski in regijski parlament, a tokrat sem se preizkusila v novinarski vlogi. Moja naloga je bila spremljanje razprave, zato se vanjo nisem vključevala. Sproti sem si zapisovala oporne točke, a sem si veliko tudi zapomnila, saj je bila ta izkušnja nepozabna. Upam, da se bom lahko tudi naslednje leto pridružila otroškemu parlamentu.

Manca Mihelčič, Osnovna šola Metlika, 8. c

Dostopnost