Tudi v tem šolskem letu so metliški sedmošolci sodelovali v nacionalnem projektu RASTEM S KNJIGO, ki poteka pod okriljem Ministrstva za izobraževanje, znanost  in šport, Zavoda RS za šolstvo, Javne agencije za knjigo in slovenskih knjižnic. Cilj projekta je vse sedmošolce načrtno in poglobljeno seznaniti z organizacijo in ponudbo šolskih in splošnih knjižnic.

Novembra so Ljudsko knjižnico Metlika obiskali učenci 7. b, učenci 7. a pa prejšnji teden, saj je tudi to šolsko leto krojil virus covida-19. Knjižničarki iz Ljudske knjižnice Metlika sta nam predstavili gradivo in dejavnosti, ki jih splošna knjižnica ponuja učencem za njihovo šolsko delo in izvenšolske dejavnosti ter prosti čas. Vsak sedmošolec pa je prejel tudi izvirno slovensko literarno delo – knjigo Vinka Möderndorferja JAZ SEM ANDREJ, ki jo bomo učiteljice slovenščine uporabile kot eno od knjig domačega branja v naslednjem šolskem letu.

Špela Cimerman Hudopisk
vodja projekta Rastem s knjigo na Osnovni šoli Metlika

Dostopnost