V sklopu tedna ETM (16. 9.–22. 9. 2022) smo na naši šoli izvedli kar nekaj dejavnosti. Spodbujali smo učence k aktivnem gibanju, uporabi varnejših šolskih poti, k čistejši izbiri trajnostnega načina prihajanja v šolo. Z zaporo dovoza do šole smo omogočili učencem varnejši korak pred šolo in opozarjali na nevarnost avtomobilov pred šolskim vhodom.

Letošnji slogan ETM se glasi »Trajnostno povezani«. Na to temo so učenci ustvarjali v sklopu pouka in dodatnih obšolskih aktivnostih ter se udeležili kar nekaj dogodkov:

  • Prvošolci so bili povabljeni na Mestni trg v Metliki na pravljične urice in ustvarjalne delavnice pod okriljem Ljudske knjižnice Metlika. Učenci so se vživeli v pravljico in ustvarili svoje ekovozilo.
  • Drugošolci so se pogovarjali o različnih načinih prihoda v šolo in naredili plakate po skupinah.
  • Tretješolci so šli na pohod na Grabrovec. Na igrišču so se igrali različne športne igre, kot so nogomet, košarka, igre z žogo, gumitvist, kolebnice… Pri likovni umetnosti so ustvarjali na temo trajnostne mobilnosti in zdravega življenja.
  • razredi so v sklopu tedna mobilnosti pri likovni umetnosti izdelali prevozna sredstva, ki ne škodujejo naravi. Okoli šole so nabrali naravni material in na šolskem igrišču izdelali prevozna sredstva. Vsaka skupina je predstavila svoj izdelek in pojasnila, zakaj je njihovo prevozno sredstvo prijazno do narave.
  • razredi so pod sponzorstvom SPV Metlika sodelovali v programu Jumicar, kjer so ponovili svoje znanje o varnosti pešcev v prometu in se preizkusili v vožnji na poligonu z avtomobilčki na akumulator. Likovno so sodelovali tudi pri ustvarjanju stenčasa ob glavnem vhodu šole in se aktivno razmigali na pohodu.
  • razred se je vključil v razpravo na temo »Kako doživljam javni prevoz v Metliki«.

V razpravi so izpostavili kritično noto do javnega prevoza v Metliki, predvsem pomanjkanje rednih linij javnega prevoza. Izpostavili so zanimivo željo, da bi bilo dobro, da bi v Metliki imeli taxi, ki bi jih lahko zapeljal na dodatne zunajšolske aktivnosti, na katere jih ne morejo peljati starši ali pa po nakupih v večja mestna središča. Pogovor je tekel tudi o kolesarskih povezavah in pešpoteh v naši občini ter o samem pomenu projekta Evropski teden mobilnosti, ki letos v naši občini poteka že osmič.

  • Podaljšano bivanje je likovno ustvarjalo s kredami na asfaltiranih površinah okoli šole. Zaprtje parkirišč so izkoristili tudi za športne igre.
  • Prometni krožek se je vključil v raziskovanje potovalnih navad in štetja prometa v okolici šole. Učenci so ustvarjali letake, ki jih bodo razdeljevali voznikom, ki kljub krožni poti okoli šole še vedno pripeljejo in obračajo tik pred šolskimi vrati.
  • Pri razrednih urah so učitelji z učenci spregovorili o varnih in nevarnih šolskih poteh, jih spodbujali k varnejšemu in trajnostnemu ter čistejšemu izboru načina prihoda v šolo.

 

Nekaj aktivnosti smo ujeli tudi v objektiv. Vabljeni k ogledu.

 Zbrala in uredila: Jasmina Štampfelj

Dostopnost