V lanskem šolskem letu so se učenke Lea Gašperič, Staša Popovič, Hana Rus, Teja Škof in Ana Štubljar odzvale na natečaj »Inovativnost mladih: odgovor na izzive mikroplastike v okolju«. V sklopu natečaja so izdelale strip, ki ozavešča o problematiki mikroplastike v okolju. Prav tako so povabile vse prebivalce občine Metlika k večjemu ločevanju odpadkov ter na udeležbo na vsakoletni čistilni akciji. Skozi predavanja so o problematiki mikroplastike v okolju poučile vse učence OŠ Metlika, Podružnične šole Suhor in OŠ Podzemelj.

V petek so se dekleta udeležila srečanja v sklopu Evropske noči raziskovalcev na Pedagoški fakulteti, kjer so prejela priznanje in nagrado, saj so se s svojim pristopom ozaveščanja o problematiki mikroplastike v okolju uvrstile med tri najboljše projekte v državi. Čestitke dekletom!

Hkrati se zahvaljujemo Občini Metlika in Komunali Metlika, ker so nam omogočili tiskanje in distribucijo stripa po gospodinjstvih.

Mentorica: dr. Ana Logar, prof. kem. in fiz

Dostopnost