V petek, 28. 10. 2022, je ravnateljica sklicala prvi šolski parlament. Prisotni so bili predstavniki oddelkov od 2. do 9. razreda, predsednica šolske skupnosti, mentorica šolske skupnosti in šolska svetovalna služba.

Ravnateljica je prisrčno pozdravila predstavnike oddelkov in predstavila programa šolske skupnosti. Z dvigom rok so učenci program sprejeli. Nato pa je predsednica šolske skupnosti povzela dogajanja na šoli. Sledilo je poročanje po oddelkih.

Dostopnost