V ponedeljek, 13. 3. 2023, smo odšli v muzej. Ogledali smo si stare predmete in izdelali ščit. Meni je bilo najbolj všeč, ko smo naredili grb. Jaz sem naredila ščit zlate barve.

Ana

V ponedeljek smo šli v muzej. Najbolj mi je bilo všeč izdelovanje ščita in iskanje predmetov.

Sara

13. 3. 2023 smo bili v Belokranjskem muzeju Metlika. Kustosinja Alenka nam je predstavila ščite. Delali smo ščite zlate in srebrne barve. Na njem sta bila krokarja. Bilo mi je lepo.

Anja

V ponedeljek smo bili v muzeju. Meni je bilo najbolj všeč, ko smo si ogledali prostore.

Meri

Dostopnost