V torek, 11. aprila 2023, je v veliki dvorani Državnega zbora potekal 33. nacionalni otroški parlament na temo Duševno zdravje otrok in mladih. Parlament so vodili trije starejši učenci, ki so nas ta dan tudi usmerjali. 

Ko smo se vsi zbrali ter posedli v državnem zboru, so sledile uvodne besede vodilnega predsedstva, kasneje pa sta nas nagovorili tudi Urška Klakočar Zupančič, predsednica Državnega zbora, ter Darja Groznik, predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije. Po nagovorih so nam predstavili dnevni red zasedanja. Delegati, bilo jih je 118 iz vse Slovenije, so bili razdeljeni v štiri skupine. Vsaka skupine je imela svojo podtemo, o kateri je čez dan razpravljala. Izbrane podteme so bile: kaj je duševno zdravje, vpliv okolja na moje duševno zdravje, moji viri pomoči ter spremembe za krepitev mojega razvoja. Novinarji smo med zasedanjem hodili med skupinami ter poslušali razpravo skupaj z nekaterimi mentorji. 

Razprave po sobah oz. skupinah so potekala tako, da je vsaka soba imela mentorja ter zapisovalca, ki je bil hkrati tudi poročevalec. Razpravo so odprli z različnimi vprašanji, ki so bila vezena na posamezno temo. Delegati so do besede prišli z dvigom roke, njihove ideje in sklepi pa so bili zapisani na belo tablo, na kateri je bil krajši povzetek. Delo po skupinah je trajalo od 9:35 do 10:30.  

Po eni uri dela smo imeli 20-minutni odmor za malico, nato pa je sledila še ena ura razprav. Delegati so imeli veliko za povedati, zato je večkrat tudi zmanjkalo časa. Med drugim so izrazili, da jim duševno zdravje veliko pomeni. To besedno zvezo razumejo kot: kako se ti počutiš, si vedno žalosten, si vedno vesel … Menijo, da ni nič narobe, če si kdaj pa kdaj žalosten, to je le izraz tvojih čustev, kar pa je povsem normalno. 

Ob 11:50 je sledil povratek v veliko dvorano, kjer so se nam pridružili gostje, različni predstavniki, ki vsak dan pomagajo otrokom z duševnimi težavami. Nato so za govorniški oder prišli poročevalci iz vsake skupine. Po vsakem kratkem povzetku je sledila razprava, ki je trajala 20 minut. Delegati so se pridno javljali ter izražali svoja mnenja, a žal niso prišli vsi na vrsto. Imeli so veliko odličnih predlogov – od tega, kaj bi lahko šole spremenile na bolje, do tega, kaj lahko oni sami naredijo. 

Če na hitro povzamem, so delegati govorili o tem, da na naše duševno zdravje vplivajo družina, prijatelji ter okolje, v katerem živimo. Podani so bili različni predlogi, kako ga krepiti, npr. da se moramo sprejeti takšne, kot smo, ne sme nas biti strah poiskati pomoči, naučiti se moramo poslušati drug drugega …  

V razprave so se vključevali tudi gostje ter predstavniki določenih organizacij, ki so izražali svoja mnenja o določenih stvareh ter nam tudi zaupali, na katerih področjih še delajo. Na koncu dneva smo si ogledali še parlament in se skupaj fotografirali.

Že prejšnja leta sem sodelovala na otroških parlamentih, vendar samo na šolskem, občinskem ter regijskem. Letos sem se prvič udeležila nacionalnega otroškega parlamenta, in sicer v vlogi novinarke. Tekom dneva sem hodila med prostori, v katerih so potekale razprave, ter si zapisovala različne podatke. Ko so bile razprave v veliki dvorani, pa sem dogajanje spremljala s steklenega balkona. Ta izkušnja je bila zame nepozabna, zelo sem uživala v vlogi novinarke. Upam pa, da se bom lahko enkrat preizkusila tudi v vlogi delegatke ali vodilne v predsedstvu. 

Teja Škof, 9. b, Osnovna šola Metlika

Dostopnost