V tednu kulturne dediščine smo na naši šoli pod naslovom REDKA IN DRAGOCENA ZNANJA, SPRETNOSTI IN POKLICI organizirali dve  srečanji. Na prvo delavnico smo povabili atija učenca 4. razreda, gospoda Zvonka Ambrožiča, ki nas je učil plesti košarice in nam predstavil postopek priprave materiala. Košarice smo pletli iz bek. Tudi učenci so se poizkusili v tej spretnosti in ugotovili, da moraš biti natančen in vztrajen. S skupnimi močmi sta nastali dve košarici, ki sedaj krasita našo šolo.

Drugo srečanje smo izvedli v torek, 3. 10. 2023, in sicer smo spoznali delo kovača. Pred tem smo na plakat napisali poklice dedkov in babic. Ugotovili smo, da so bili poklici nekoč drugačni, kar nekaj jih je bilo fizično zahtevnih. Sedaj potrebo po poklicih kroji razvoj tehnologije, robotike in industrije. V šoli sta nas obiskala dedka učencev, gospoda Jože Žlogar in Franc Kremesec. S seboj sta prinesla orodje in učencem na zanimiv način pripovedovala o svojih izkušnjah iz otroštva, poklicni šoli in potem o odraščanju v kovaških družinah. Njuno delo je bilo težaško, a cenjeno. Učenci so  pripovedovanje poslušali, saj jim poklic ni bil poznan.

Skozi te dejavnosti in pogovore smo spoznavali kulturno dediščino in se pri tem imeli lepo.

Dostopnost