V torek, 5. 12. 2023, je na šoli potekala tržnica srednjih šol. Predstavile so se Srednja šola Črnomelj, Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola, Srednja zdravstvena in kemijska šola, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija, Srednja strojna šola, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija, Srednja šola za gostinstvo in turizem in Gimnazija Novo mesto. Predstavljene so bile tudi možnosti sodelovanje s Slovensko vojsko (poklic vojaka, štipendije, tabori, praksa, prostovoljno služenje vojaškega roka …).

Učenci 8. in 9. razredov in njihovi starši so imeli možnost spoznati srednješolske programe in dobiti potrebne informacije od srednješolskih profesorjev in dijakov.

Barbara Forstner
svetovalna služba

Dostopnost