Kulturna šola

Osnovna šola Metlika je pravo kulturno srce naše občine, saj nobena prireditev v občini – naj bo le-ta kakšen zbor Društva upokojencev ali pa obisk dedka Mraza za najmlajše prebivalce naše občine – ne mine brez kulturnega vložka vsaj ene od naših skupin. Vsako leto tudi dobimo razna priznanja za udejstvovanje na kulturnem področju, na regionalni ali državni ravni. Še posebej radi se pohvalimo z uspehi na folklornem, plesnem, glasbenem in likovnem področju, sodelujemo pa tudi drugod, saj imamo na šoli (skupaj s podružnično šolo) kar 19 redno delujočih kulturnih zasedb. Sodelujemo tudi na mednarodnem področju, vzpostavili smo kulturno vez s šolo Jovana Sterije Popovića iz Beograda, z njimi smo pobrateni in vsako leto sodelujemo na njihovem literarnem natečaju. Ponavadi se njihove kulturne skupine udeležijo našega dneva šole in pa obratno. Nekaterim šolam smo že pomagali poiskati partnerske šole v tujini, s katerimi sedaj lahko sodelujejo. Zadnja leta uvajamo tudi mednarodni projekt Branje ne pozna meja, ki ga izvajamo skupaj s šolo iz sosednje Hrvaške.

Naša šola že od samega začetka sodeluje pri projektu Kulturna šola in smo večkratni prejemnik naziva Kulturna šola. Poleg uporabe naziva imamo tudi pravico izobešanja zastave, ki jo prejmemo s strani Javnega sklada republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Zadnji naziv smo prejeli 22. 9. 2017 in bomo naziv obdržali vse do 31. 8. 2022. Naziv je veljaven tako za Osnovno šolo Metlika, kot za našo podružnično šolo na Suhorju.

Dostopnost