ZDRAVA ŠOLA

Šolsko leto 2023/2024

Projekt Zdrava šola

OŠ Metlika se je s Podružnično šolo Suhor v šolskem letu 2023/2024 priključila Slovenski mreži zdravih šol (SMZŠ). Projekt vodi Nacionalni inštitut za varovanje zdravja (NIJZ).

Ob vključitvi v projekt smo se zavezali naslednjim 12 ciljem Zdrave šole:

 1. Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak vpliva na življenje v šoli.
 2. Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.
 3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 4. Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bomo oblikovali raznovrstne pobude.
 5. Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 6. Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 7. Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta zdravstvene vzgoje.
 8. Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učiteljev in učencev.
 9. Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 10. Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
 11. Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.
 12. Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da nas bo dejavno podprla pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

Rdeča nit v tem šolskem letu je LEPA BESEDA LEPE ODNOSE NAJDE.

Šolski tim se trenutno ukvarja z oceno izhodiščnega stanja, ki ga bo pridobil z analizo vprašalnikov za učence, starše in učitelje. Zavedamo se, da je to pomemben korak do šole, ki promovira zdravje.

Veliko aktivnosti, ki jih že izvajamo na naši šoli, predstavljajo hkrati aktivnosti, ki spadajo med področja delovanja Zdrave šole. Načrtovane dejavnosti oz. naloge so celoletne, mesečne, tedenske in dnevne. Izvajali jih bomo v sklopu pouka skozi vse šolsko leto. Za uresničitev nalog se trudimo učenci, starši, vsi zaposleni in zunanji sodelavci.

Na šoli bomo še več pozornosti posvečali sistematičnemu delovanju na področju zdravja – tako telesnemu, duševnemu in socialnemu.

Šolski tim Zdrave šole sestavljajo:

 • vodstvo šole, ravnatelj g. Janko Strahinić
 • učiteljce:
  Darinka Vrlinič (1. triletje)
  Ana Gerzetič (2. triletje)
  Danica Fabac (3. triletje)
  Nives Bradica (podaljšano bivanje)
  Nadja Videtič (predstavnica PŠ Suhor)
 • učenka: Azra Perko (predsednica šolske skupnosti)
 • starši: Danilo Pavlovič (Kmetija Pavlovič)
 • lokalna skupnost: Mojca Kramarič (Hiša dobrega kruha – Domače dobrote Mojca)
 • zdravstvena služba: Mirna Nemanič (Center za krepitev zdravja Metlika)
 • koordinatorica projekta: Barbara Forstner

PRIPOROČILA

Svetovni dan hrane 2023

Šolska torba

Zdrav življenjski slog in šola

E-mesečnik za mlade

Spanje

Spanje - publikacije

Duševno zdravje - To sem jaz

Duševno zdravje - Nacionalni program duševnega zdravja

Vpliv hrupa na zdravje - Mednarodni dan ozaveščanja o hrupu 2023

Vpliv hrupa na zdravje - Osnovne informacije o hrupu

DOGODKI

Dostopnost