V šolskem letu 2015/2016 naša šola sodeluje v igri Prometna kača, in sicer učenci od 2. do 5. razreda. Igra Prometna kača je kampanja, ki spodbuja otroke in njihove starše, ki so glavna ciljna skupina, k hoji in kolesarjenju v šolo.
Ko se je naša šola vključila v kampanjo, smo določili dva tedna v šolskem letu za izvajanje igre. Na naši šoli je bilo to v času Evropskega tedna mobilnosti od 14.9.2015 do 25.9.2015.

Na naši šoli so otroci prihajali v šolo na naslednje trajnostne načine:

  • javni prevoz,
  • peš in
  • souporaba avtomobila.

Pred igro smo izvedli predhodno evalvacijo. Ta je pokazala, da na trajnostni način prihaja v šolo 69 odstotkov učencev. V dveh tednih igre smo zastavili cilj, da bo na trajnostni način prihajalo v šolo kar 85 odstotkov otrok. V času dveh šolskih tednov, ko se je izvajala igra Prometna kača, je vsak učenec, ki je za prihod v šolo uporabil trajnostni način, prejel nalepko. Trajnostni načini prevoza so bili hoja, kolesarjenje, uporaba avtobusa ali souporaba avtomobila. Nalepke smo zbrali na velikem transparentu Prometna kača. Cilj je bil dosežen, in celo presežen, saj smo dosegli, da je na trajnostni način prišlo v šolo kar 96 odstotkov učencev, ki so sodelovali v igri.

Za sodelovanje v igri je vsak učenec dobil simbolično nagrado.

mentor prometne vzgoje na OŠ Metlika
Tomaž Žugelj

Dostopnost