parada

V Črnomlju so v  sredo, 18. 5. 2016 od 10. do 15. ure v Kulturnem domu Črnomelj ponovno organizirali

Parado učenja (PU), dogodek za promocijo vseživljenjskega učenja.

Parada učenja 2016 je nosila slogan Igrajmo se vse življenje. Z medgeneracijskim povezovanjem in izmenjavo znanj preko iger je sporočala naslednje:

  • medsebojno druženje je osnova za dobre medosebne odnose, omejevati moramo virtualna druženja, ki jih nudi sodobna informacijsko komunikacijska tehnologija (IKT),
  • v življenju je pomembno sodelovati, se dogovarjati, upoštevati pravila in spoštovati različnost,
  • povezanost v lokalnem okolju je ključ do napredka, k razvoju skupnosti lahko prispeva vsak posameznik s svojo domiselnostjo in ustvarjalnostjo.

Ob 10. uri smo si ogledali otvoritev Parade učenja z odrskim nastopom.

Po otvoritvi se je dogajanje odvijalo v okolici Kulturnega doma (na zelenici in ploščadi Kulturnega doma Črnomelj). Ogledali smo si stojnice in se igrali igre naših babic in dedkov (Prašičkanje, Ciljanje koze, Koza piš, Nebesičaljka, Kamenčkanje, Ristanc, Škarje brusit, Gumitvist, Pismo in Pošta)

Med igranjem smo spoznavali ljudi, se učili drug od drugega, razvijali strpnost, obzirnost in sodelovalnost.

Učenci in učiteljice drugih razredov

Dostopnost