Od 4. 10. 2016 do 18. 10. 2016 je na šoli potekala zbiralna akcija starega papirja. V to smo se vključili vsi oddelki, ki smo zbrali 12.210 kg papirja in s tem dobili 1.184,37 €.

18. 10. se je po učilnicah sprehodila ocenjevalna komisija. Sestavljale smo jo Nana Mihelčič, Lea Žlogar, pomočnica ravnateljice Janja Jakljič in svetovalna delavka Jasmina Čehajić.

Zmagovalci na predmetni stopnji so bili 5.b, na razredni pa 9.b. Te bodo tudi primerno nagrajeni. Akcijo ocenjujemo kot uspešno, za naslednjo pa upamo, da zberemo še več papirja.

Nana Mihelčič, 9.b

Dostopnost