V tednu, ki se izteka, so prvošolci podrobneje spoznavali, kako varovati naravno okolje in ustrezno ravnati z odpadki ter kako dejansko lahko pomagajo pri varovanju in ohranjanju narave.

Na zaključku projektne vsebine so učenci z učiteljicami obiskali Zbirni center Bočka. Center je opremljen s tehtnico, zbirnim mestom, prekladalno rampo in nadstrešnico za začasno skladiščenje ločeno zbranih frakcij. Sestavni del zbirnega centra je tudi prostor t. i. male kompostarne.

Ogledali so si, kako ločeno zbirajo papir in lepenko vseh vrst in velikosti, steklo vseh velikosti in oblik, plastiko, odpadke iz kovin, les, oblačila, tekstil, jedilno olje in maščobe, barve, črnila, lepila in smole, detergente, baterije in akumulatorje,  električno in elektronsko opremo in kosovne odpadke.

Sedaj vemo, da center Bočka ni smetišče, temveč prostor, kjer se zbirajo odpadki in te odpadke nato  predajo v nadaljnjo predelavo ali na uničenje pooblaščenim izvajalcem. Poleg rednega odvoza odpadkov organizirajo tudi akcijo odvoza kosovnih odpadkov in akcijo zbiranja nevarnih odpadkov.

Zahvaljujemo se gospodu Nikolaju Drkušiču, ki si je vzel čas za nas in nas vodil po zbirnem centru ter odgovarjal na radovedna vprašanja prvošolcev.

Učiteljice prvih razredov

Dostopnost