V jesenski zbiralni akciji, ki je potekala od 2. do 20. oktobra 2017, smo bili zelo uspešni. Na matični šoli smo zbrali 17.150 kg papirja, na Podružnični šoli Suhor 1.300 kg. Pohvalimo lahko vse oddelke, še najbolj pa 4. a na razredni stopnji in 9. c na predmetni stopnji. Zahvala gre tudi staršem in drugim, ki ste pomagali pri prinašanju papirja.

Zbrana količina papirja je na račun šolske skupnosti doprinesla 1806 evrov. Veselimo se spomladanske zbiralne akcije, ko se bomo znova potrudili.

Simona Brodarič,

mentorica šolske skupnosti

Dostopnost