V torek smo se zjutraj po zajtrku odpravili na dejavnosti, pri katerih smo bili razdeljeni v tri skupine. Odšli smo v gozd, Zgornjesavsko dolino in naravni rezervat Zelenci. Na poti v Zelence smo se pogovarjali o rekah v okolici Kranjske Gore. Učiteljica Barbara nam je razložila, zakaj potrebujemo trstičje in kako pomembna so močvirja. Naravni rezervat Zelenci je življenjski prostor za veliko živali in rastlin, varuje pa tudi pitno vodo. Če bi ga uničili, bi izgubili velik del narave. Tega pa bi se začeli zavedati šele po izgubi. Po ogledu Zelencev smo imelo kosilo in potem smo se odpravili na ogled Zgornjesavske doline. Izvedeli smo, da je plast zemlje v dolini debela približno od 3 do 10 cm. Dolino so preoblikovali ledeniki in reke, v njej pa je tudi več izvirov. Po dolini teče sladkovodna reka Pišnica, ki ni onesnažena in ima v tem letnem času povprečno 7 °C. V njej ni rastlin in rib, razen pozimi, ko rastejo kremenaste alge. Po ogledu reke Pišnice smo si ogledali še jezero Jasna, ki je zmerno onesnaženo. V njem rastejo rastline in živali, v tem letnem času je povprečna temperature vode 8 °C. Za nami je lep, a naporen dan.

Lana Deanović in Ajda Kremesec, 7. c

Dostopnost